Tchad

Undernäring och malaria

Tchad drabbas ofta av svår torka vilket leder till ett underskott av livsmedel och många barn lider av undernäring. Sjukvård saknas helt på många platser och många barn vaccineras inte. På grund av detta är utbrott av sjukdomar som hjärnhinneinflammation och mässlingen vanliga. Tchad har också den högsta mödradödligheten i världen och bristen på sjukvård är en starkt bidragande faktor. En fjärdedel av alla dödsfall i Tchad inträffar till följd av malaria, trots att sjukdomen är enkel att förebygga och behandla. Vår nya strategi har framgångsrikt visat att man kan förebygga malaria genom att ge barn medicin under perioden då risken att smittas är som störst. Vår organisation försöker att arbeta med mobila sjukhus på så många platser i landet som möjligt och fokuserar på vård till barn och kvinnor.

Baby Minhaj

Big image

Hade kunnat räddas med hjälp från människor som dig

Innan den svåra torkan kom var Minhaj en frisk, glad och rundkindad pojke. När torkan och den efterföljande svälten kom fanns det inget sjukhus i närheten av byn där hans familj bodde, och därför dog Minhaj av svår undernäring. Med mer hjälp från människor som dig kan vi undvika att samma sak händer andra barn. Hjälp oss att upprätta fler mobila sjukhus i Tchad.