אמריגו וספוצ'י

סאן הרצוג ועדן סאמט ז5

שם הספן

אמריגו ספוצ'י
Big image

המדינה ששלחה אותו למסע

המדינה ששלחה את אמריגו ספוצ'י היא פורטוגל

יעד המסע

מסעותיו בשנת 1501 לחופה המזרחי של אמריקה הדרומית (בסביבות ברזיל), בשליחות מנואל הראשון, מלך פורטוגל,

מטרת הנסיעה

ספוצ'י רצה לגלות יבשת חדשה ונפרדת.

והוא הבין שלא מדוב באסיה

הישגים

ספוצ'י גילה שאמריקה היא יבשת נפרדת, גילה קבוצות כוכבים העוזרת לניווט בחצי כדור הארץ הדרומי.

מה חידש-שאירופה ואסיה קיבלו את שמם על שם של אישה.

מה הביא לאירופה-ספוצ'י כתב ספר על החלקים של העולם והוא נקרא "מבוא לקוסמוגרפיה"

Big image