FEMINISME

gelijke rechten voor vrouwen

Onze standpunten

- Recht op onderwijs

- Vrouwenkiesrecht

- Seksuele vrijheid

- Gelijke rechten op de arbeidsmarkt

Cheris Kramarae - Paula Treichler

"Feminism is
the radical notion
that women are people"

Kies feminisme!

Wij vrouwen zijn belangrijk voor de samenleving. Daarom hebben wij recht op onderwijs en vinden wij dat er geen onderscheid meer moet worden gemaakt op politiek gebied. Kiesrecht is wat wij willen! Wij willen ook onder het begrip ' burgers' vallen. Eigen beslissingen willen wij kunnen maken. Hierbij hoort ook seksuele vrijheid, zoals het uitbannen van seksueel geweld en vrouwenmishandeling. Abortus moet onze eigen keus zijn. Kies voor Feminisme en je kiest voor een gelijke rechten.

Aletta Jacobs

Ging als eerste aan de HBS studeren. Werd de eerste vrouwelijke arts. Zorgde voor voorbehoedsmiddelen voor vrouwen en betere werkomstandigheden voor winkelmeisjes. Zet zich nu in voor vrouwenkiesrecht
Big image