overlijden als Moslim

Sarah, Iris en Anouk

Hoe wordt de dood gezien ?

De meeste moslims die in Nederland leven worden in het land van herkomst begraven. Eeuwige grafrust is een van de belangrijkste tradities binnen het Islamitisch geloof. Dat is dan ook de reden dat de meeste moslims zich in het buitenland laten begraven. Ze zijn bang dat de graven in Nederland in de toekomst toch worden geruimd.


Het is aanbevolen door de Profeet Mohammed om te worden begraven waar je sterft.

dit gebeurt niet altijd omdat er vaak in de meeste landen nog niet genoeg faciliteiten zijn om begraven te worden volgens de godsdienstcodes van de Islam.. Tegelijkertijd zijn uitvaartpolissen om praktische redenen toegesneden op repatriëring.


Inmiddels zijn er in Nederland diverse islamitische begraafplaatsen, vaak als onderdeel van een openbare begraafplaats. Moslims mogen zich na hun dood niet laten cremeren omdat eeuwige grafrust erg belangrijk erg belangrijk is.


Bron : http://www.uitvaart.nl/infotheek/de-plechtigheid/religie-en-rituelen/moslims

wat wordt er gedaan met een overleden moslim ?

Over het omgaan met een dood lichaam is de Islam heel duidelijk ‘Voor het lichaam moet men respect hebben in overeenstemming met het respect dat men voor de levende heeft. Het mag op geen enkele wijze verminkt, ontheiligd of verfraaid worden. Het moet zo veel mogelijk met rust worden gelaten.’


Sommige moslims geven van tevoren aan dat ze zich schuldig voelen en dat ze willen dat bezittingen bij hun graf worden gelegd. Dit doen ze als schenking voor de armen.


als een moslim overleden is zal hij/zij nooit alleen worden gelaten en wordt door diegene die bij de overleden moslim is de Islamitische belijdenis worden uitgesproken, namelijk : 'ik getuig dat er geen gos is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de profeet is van Allah.
Na het overlijden sluit een van de aanwezigen de ogen van de overledene en bidt iedereen. Het is niet toegestaan om te eten, te drinken of te roken in aanwezigheid van een overledene. Het is niet toegestaan de overledene af te leggen.


Dan volgt de rituele wassing. Dit gebeurt meestal in een uitvaartcentrum of ziekenhuis dat daarvoor een speciale ruimte heeft. Tijdens het wassen wordt het lichaam met een lendendoek bedekt, omdat je de geslachtsorganen niet mag zien. Mannen worden door mannen gewassen en vrouwen door vrouwen. Het lichaam wordt 3 keer gewassen met water met een geurtje.


Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf op de rechterzijde gelegd, dat is het aangezicht richting Mekka. Het graf wordt dicht gemaakt door Moslims. Van de overblijvende aarde worden 2 bulten of een heuveltje gemaakt.

het graf van een overleden Moslim mag niet worden geruimd en dus ligt er maar 1 overleden Moslim per graf.


Bron : http://www.uitvaart.nl/infotheek/de-plechtigheid/religie-en-rituelen/moslims