De ziekte van Parkinson

De ziekte, symptomen en de behandeling

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt raakt en afsterft, dit ontstaat door een tekort aan dopamine in de hersenen. Dopamine is een neurotransmitter, dit is een stof die in de hersenen gebruikt wordt, om hersencellen in een bepaald gebied te laten communiceren. Dit gebied heet de substantia nigra. In Nederland word dit ook wel zwarte substantie genoemd. Als je een doorsnede maakt door de hersenen ziet het gebied er ook echt zwart uit. Dopamine is een chemische stof die we nodig hebben om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. De ziekte is langzaam progressief en en genezing is nog niet mogelijk.

Symptomen

Symptomen van Parkinson:

Parkinson is een gecompliceerde ziekte die zich uit in talrijke symptomen. Deze zijn vaak te onderscheiden in motorische (gericht op beweging) en niet-motorische klachten zoals depressieve gedachten. De symptomen verschillen per patiënt, dus niet iedereen zal alle klachten ervaren.

Parkinson heeft vele verschillende symptomen, deze zijn is twee soorten te onderscheiden : motorische (gericht op bewegen) en niet motorische klachten (zoals depressieve klachten)


De meest voorkomende symptomen van Parkinson (motorische):

· trillen (in rusthouding) (rusttremor)

· stijfheid (rididteit)

· langzamer en minder bewegen (akinesi)

· vermoeidheid

· schuifelend lopen

· arm of been niet meer kunnen bewegen

· moeite met evenwicht houden en coördinatie

· moeite met praten (zachter en monotoon)

· moeite met schrijven (verkrampt)

· vlakke gelaatsuitdrukking (masker gelaat)


Andere symptomen die regelmatig voorkomen bij Parkinson (motorische):

· blaas- en darmproblemen

· obstipatie

· vallen en duizeligheid

· oogproblemen

· pijn in ledematen

· geheugenstoornissen

· slaapstoornissen

· lage bloeddruk (hypotensie)

· cognitieve achteruitgang

· dementie

· freezing (blokkade bij het lopen)

· rusteloze benen

· huidproblemen

· overmatig zweten

· spraak- en communicatieproblemen

· moeite met slikken (dysfagie)


De meest voorkomende symptomen van Parkinson (niet motorische klachten)

· depressiviteit

· emotionele instabiliteit

· hallucinaties

· schaamte

De behandeling

Je kunt de ziekte behandelen door dopamine te geven. Er bestaan ook medicijnen die de afbraak van dopamine remmen. Parkison medicijnen moeten op gezette tijden ingenomen worden om de toename van verschijnselen te voorkomen. Er bestaat ook een operatieve behandeling hierbij wordt er een elektrode in de zwarte substantie gebracht om het gebied elektrisch te kunnen stimuleren