ISO 50001 Енергиен мениджмънт

Специалисти по сертифициране по ISO 50001

Big picture

Контакти и запитвания

КЕО-Зенит ООД

E-mail: iso@50001.li

WEB: www.50001.li

или www.keozenit.com

телефони:

0888501168 онлайн Viber & WhatsApp контактен номер

02 9566447 просто позвънете!


д-р инж.Марко Димитров

Ние ще Ви посетим в удобно време.

Вашето предимство

Вие получавате навременна и коректна услуга от нашия опитен инженерен Екип, преминал през сериозна проверка в реалната икономика, в енергийната ефективност, в управлението и мониторинга на процесите в сферата на потреблението на енергия в организации, фирми, производствени предприятия и стопански организации, сгради, търговски центрове и други.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

www.50001.li

Вашите въпроси:

info@50001.li

Ползите за организациите, които използват ISO 50001- EnMS , включват


  • Подобрена оперативна ефективност
  • Намалена енергийна интензивност
  • Енергийни данни за решения, основани на факти
  • Подкрепа за организационни и културни промени
  • Инструменти за организационна интеграция и контролинг
  • Намалено екологично въздействие
  • Конкурентни предимства пред фирмите, които пренебрегват управлението на ресурсите
  • Видима демонстрация на социална отговорност
  • Позициониране за отчитане на въглеродните емисии

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

www.50001.li

Вашите въпроси:

info@50001.li

Шаблони за документи, софтуер, изтегляне на информация

Ние предлагаме ISO 50001 шаблони за документи, софтуер, изтегляне на информация, която ще ви помогне по отношение на сертифицирането.

Вашите запитвания:

info@50001.li

Обучения

Освен сертифицикацията в областта на управление на енергията (съгласно ISO 50001), КЕО-Зенит ООД предлага и редица обучения, за повишаване на информираността и в помощ на усилията на фирмите, решили да повишат енергийната си ефективност.

Вашите запитвания:

info@50001.li

Разработване и внедряване

Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.


Ние ще изберем и предложим от най-доброто за Вас сред актуалните на пазара системи за мониторинг и управление.

За работа в промишлени предприятия, хотели, търговски центрове и други обекти и организации с много енергийни консуматори. Обхваща всички енергоносители в предприятието - електричество, газ, вода, пара, температура, ток, напрежение и др.


Вашите запитвания:

info@50001.li

Big picture
Big picture