Vrije Basisschool "De Tandem"

Kennismaking met een kleine, warme school

OP ZOEK NAAR EEN SCHOOL MET KLEINE KLASSEN WAAR LEERKRACHTEN MEER OOG EN TIJD HEBBEN VOOR UW KIND?

Basisschool "De Tandem" kan u dat bieden!

Wij zijn een school met twee warme en knusse locaties waar elk kind welkom is!

Via deze folder willen we onze school voorstellen.

Bezoek ook onze website www.vbsdetandem.be of kom even langs.

Altijd hartelijk welkom!

Wat bieden wij?

... kleine groepjes zodat alle kinderen de nodige aandacht krijgen

... kinderen aanzetten om al spelend te leren

... initiatie Frans

... een team van gemotiveerde en creatieve leerkrachten

... interactief onderwijs: samen ontdekken, experimenteren en toepassen

... extra aandacht om de leerstof af te stemmen op het niveau van uw kind

... werkvormen zoals groepswerk, hoeken- en contractwerk

... gedifferentieerd onderwijs: verdiepings- en verrijkingsleerstof voor de kinderen die

meer uitdaging nodig hebben, herhalingsoefeningen als je kind meer tijd nodig heeft

... voorbereiding op het secundair onderwijs

... benieuwd? Neem een kijkje op de klasblog (via de website www.vbsdetandem.be)

en verder nog ....

... warme maaltijden over de middag

... éénmaal per week fruit

... een eigen schoolbus

... voor- en naschoolse opvang

... aandacht voor contact met ouders door oudercontacten, (groot)ouderfeest, open klasdag, info-avond, ...


Oude Brugseweg 39 te Westkerke met de kleuterafdeling + 1ste en 2de leerjaar

Brugsesteenweg 91 te Roksem met 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

059 26 82 98 en 059 26 52 37

directie@vbsdetandem.be