De Rainwinner

Onderzoek naar verkoop op de Belgische markt.

In deze flyer worden diverse netwerken weergegeven die behoren tot de Rainwinner. De Rainwinner is een regenwateropvangproduct en wordt verhandeld vanuit Rainwinner B.V.


Rainwinner B.V. wil zich met het product positioneren op de Belgische markt, het bedrijf heeft echter onvoldoende inzicht of het positioneren op de Belgische markt rendabel is. De netwerken van deze flyer hebben dan ook betrekking op het betreden van de Belgische markt.

Mindmap & Netwerkvisualisatie

Big image
Big image
In bovenstaande afbeelding is de mindmap in het geheel weergegeven. Echter is dit niet goed leesbaar, om deze reden hebben wij de mindmap in drie afbeeldingen opgedeeld en deze gevisualiseerd. Deze afbeeldingen volgen hieronder.


De hoofdschakel tussen alle clusters is de cluster-verbinder 'de Rainwinner'. Voor de Rainwinner zijn drie netwerken belangrijk, te noemen van links naar rechts in de mindmap: Vertegenwoordiger van de Rainwinner, Communicatie netwerken en Fysieke netwerken.

Rainwinner vs. Vertegenwoordiger van de Rainwinner

Big image

Jos van Dam en Marcel Schoonhoven zijn gezamenlijk 50% aandeelhouder in de Rainwinner B.V. De andere partij is oprichter, Jan Broos. In deze relatie is te zien dat het eigenaarschap van de Rainwinner verdeeld is tussen Brooswater en Hyma Garden. De vertegenwoordigers van de Rainwinner zijn gepassioneerd over het product en deze partijen pakken alle kansen om de Rainwinner te promoten.

Rainwinner VS. Communicatie netwerk

Big image

In deze relatie wordt toegespitst hoe de afnemers bereikt kunnen worden. De middelen worden onderverdeeld in offline- en online communicatiemiddelen. De offline communicatie worden grotendeels verzorgd door Hyma Garden. De reden hiervoor is dat Hyma Garden al veel ervaring heeft met beurzen. Online communicatie wordt onder andere verzorgd door de vertegenwoordigers van de Rainwinner.


Beide communicatienetwerken verlopen nog niet optimaal. De online communicatienetwerken zijn nog in ontwikkeling, hier willen de vertegenwoordigers in de toekomst meer gebruik van maken. Er is momenteel een website aanwezig van de Rainwinner, verdere online communicatie is geen optimaal gebruik van gemaakt.


De offline communicatienetwerken zijn nu nog broos. Vanuit de vertegenwoordigers komt momenteel veel inspanning. Echter laat de wederpartij op zich wachten, waardoor het zaken doen erg veel tijd en moeite in beslag neemt. Dit resulteert in een netwerk dat een langzame ontwikkeling kent.

Rainwinner vs. fysieke netwerken

Big image
De Rainwinner is via haar primaire proces verbonden met de distributeurs en producent. De relatie “Windesheim en Rainwinner” heeft een adviserende functie en dient als ondersteuning aan het primaire proces.


Er heerst een goede relatie tussen Rainwinner B.V. en haar producent en distributeur. Echter is er meer nodig dan een goede relatie om de rainwinner te positioneren op de Belgische markt. Momenteel is er geen goede interactie tussen de partijen waardoor het resultaat op zich laat wachten. De vraag of het rendabel is om de Belgische markt te betreden kent hierdoor een moeizaam proces.

De weg naar verandering

Uit de visualisatie van de netwerken komt naar voren dat netwerken van Rainwinner B.V. nog zwakheden bevatten en nog niet optimaal benut worden. De netwerken kunnen beter benut worden door dynamiek toe te passen.


HET BREKEN VAN BESTAANDE NETWERKEN EN HET BOUWEN VAN NIEUWE NETWERKEN VRAAGT VEEL LEF EN DOORZETTINGSVERMOGEN, MAAR DIT LEVERT UITEINDELIJK HET BESTE RESULTAAT OP!


  • Rainwinner B.V. kan altijd nieuwe inbreng gebruiken om de netwerken beter tot zijn recht te doen komen. Ben of ken jij iemand die goed is in het vertegenwoordigen van een product en verstand heeft van de Belgische retailmarkt, dan komt Rainwinner B.V. graag in contact met u voor een gesprek. Dit om samen na te denken over nieuwe ideeën om de Belgische retailmarkt succesvoller te benaderen.
  • De moeizame communicatie met de bestaande netwerken geeft aan dat Rainwinner B.V. er goed aan doet nieuwe netwerken aan te boren. De partijen zijn van goede wil, maar het levert te weinig resultaat op. Er moet voor dynamiek gezorgd worden door te zoeken naar andere distributeurs en retailnetwerken om de Rainwinner nieuwe impuls te geven op de Belgische retailmarkt. Dit zorgt voor naamsbekendheid en indirect betekent dit dat de Rainwinner een grotere kans van slagen heeft op de Belgische retailmarkt.
  • Er is dynamiek mogelijk voor Rainwinner B.V. door de bezoeken van beurzen vaker plaats te laten vinden. Op deze manier wordt het product beter aan de man gebracht op de Belgische retailmarkt.
  • Verandering kan verder plaatsvinden in de online netwerken, het gebruiken van online communicatie is hedendaags belangrijk en wanneer een bedrijf dit minimaal gebruikt zoals de Rainwinner hedendaags doet, zal dit leiden tot een lage naamsbekendheid van de Rainwinner op de Belgische retailmarkt.

Advies

Er kan ten opzichte van de Rainwinner het volgende advies gegeven worden ten behoeve van het opbouwen van de nieuwe netwerken en de daarbij behorende betere offline en online communicatie!


  • Allereerst het advies om nieuwe netwerken aan te boren. Te denken valt aan de volgende retailers waar de Rainwinner B.V. eventueel zaken mee zou kunnen doen: Hubo BE, Gamma, Aveve Plus en Aveve. Deze tuin- bouw- en groencentra zijn grote namen in België, wanneer de Rainwinner in deze winkels terecht kan komen zal dit zorgen voor een verbetering van de marktpositie in België.
  • Het bedrijf moet actiever worden op online communicatiemiddelen, denk hierbij aan de volgende middelen: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, en bijvoorbeeld Instagram. Er zijn talloze mogelijkheden om het product, 'de Rainwinner' onder de aandacht te brengen bij de Belgische consument. De Rainwinner moet niet vergeten dat de emailmarketing nog steeds belangrijk is.
  • Tot slot is het verstandig wanneer Rainwinner B.V. zich vaker laat zien op verschillende beurzen in België, om op deze manier goed in contact te komen met nieuwe netwerken die uiteindelijk kunnen leiden tot verbeteringen in de marktpositie van de Rainwinner.


De adviezen die gegeven zijn voor de Rainwinner B.V. zullen opgevolgd moeten worden, wil het bedrijf betere prestaties krijgen op de Belgische retailmarkt!

Beoordelingsformat

Big image
Big image