החשיבות של תרומת איברים

כתבה: עינב טוכנר

החשיבות של תרומת איברים

אפשר בעזרת אברים של אנשים שמתו להציל חיים!
למשל לפני חודש חייל של צה"ל מת ממחלת הסרטן והאברים שלו הצילו חיים!
הכליות שלו נתרמו לאנשים שהכליות שלהם לא עבדו והם היו צריכים ללכת כל שבוע לבית החולים ולעשות
דיאליזה.
חתימה על כרטיס אדי יכולה להציל חיים