המדרג הביולוגי

רמות ארגון בטבע

רמות ארגון

ביוספירה -> מערכת אקולוגית -> חברה -> אוכלוסייה -> יצור חי (אורגניזם) -> מערכת בתוך הגוף -> איבר -> רקמה -> תא -> אברון -> מולקולה -> אטום