האסון בנפאל

דף מידע על האסון בנפאל

אזור האסון:

מוקד רעידה הייתה כ -29 קילומטרים דרומית-מזרחית ל מחוז לאמג'ונג שב נפאל, בעומק של כ -15 קילומטרים.

למה זה קרה?

נפאל יושב על גבול לוחות שבין פלטה של ​​הודו לפלטה האירואסייתית, שכתוצאה מהתנגשות ביניהם נוצר רכס ההימליה. נכון למועד כתיבת הכתבה הזו אינה יודע את מספר הרוגים, אך ברורים שמדוברים באלפים רבים. סיבה לכך הוא שרעידה היה חזק מאוד והתרחשתי באזורים מאוכלסים (ככל הנראה יותר ממאה מיליון אנשים חש בה) בעלי תשתיות חלשים, עם הבנייה לקויה שאינו עומד בתקנים.

תשתית בנפאל הבעייתית משום שבעמקים, שבהם מרוכז ערים גדולות כמו קטמנדו ופוקרה קרקע מורכבת מהחרסית וחוואר, ואילו בהרי שיפועים חדים מאוד ויש סכנה גדולה לגלישות קרקע עצומה. התשתית הזו משפיעה מאוד היא על ניזק מיידי והן על אפשרויות לחלץ נפגע ולשלוח סיוע לכפרים מרוחק.

תמונות