OKUL ÖNCESİNDE PROJE YAKLAŞIMI

Erasmus+ KA-1 Course -

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE PROJE YAKLAŞIMININ KULLANILMASI

Big image

Eğitim Özeti

Okul öncesi ve ilköğretimin birinci kademesinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan proje yaklaşımı sayesinde çocukların değerli bilgiler elde ettikleri, yeteneklerini sergileyebildikleri ve bir konuda uzmanlaşma duygusu yaşayabildikleri vurgulanmaktadır. Proje Yaklaşımında projeler, çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçirerek, kendi öğrenme ve keşfetme motivasyonlarını açığa çıkarabilecek içerikler ya da ortamlar sunulabilmektedir. Böylelikle çocukların soru sorma ve araştırma yapmak için girişimde bulunmaları kamçılanabilmekte, ilgi yetenek ve bilgilerinin gelişmesi için fırsatlar yaratılabilmektedir. Bu EĞİTİM İLE PROJE yaklaşımının, eğitim programının tamamlayıcı ve zenginleştirici bir parçası olarak daha etkin ve yaygın bir biçimde kullanımını sağlamak ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

HEDEFLER

Bu eğitim ile katılımcı öğretmenlerin; uygulanmış farklı proje örneklerini inceleyerek, okulöncesi eğitim kurumlarındaki çocukların, derinlemesine araştırma yoluyla onların düşünme, problem çözme, işbirliği içinde çalışma, bilimsel süreçleri kullanma gibi çeşitli beceriler kazanmaları ve konuyla ilgili derinlemesine bilgi edinmelerini, gözlemlemeleri hedeflenmiştir. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin eğitim sürecinde birkaç tane farklı yaş grupları için proje örneği yazmaları desteklenerek proje yaklaşımının uygulanmasını kavramaları hedeflenmiştir.


PROJE YAKLAŞIMI ile çocukların merak ettikleri sorulara nasıl yanıt buldukları, öğrenme ve keşfetme duygularının nasıl kamçılandığı ve olumlu öğrenme deneyimlerini nasıl yaşadıkları uygulanmış örnekler üzerinden tartışılacaktır.

HEDEF GRUPLAR

Okulöncesi Eğitim Öğretmenleri, Okulöncesi Eğitim Öğretmen Adayları (Üniversitede İlgili Bölümü Okuyan 2., 3., 4., Sınıf Öğrencileri, Üniversitelerin 2 Yıllık Ve 4 Yıllık Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölmlerinde Okuyan Öğrenciler İle Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, Okulöncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri/ Müdürleri

EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRETMEN KAZANIMLARI:


1. Sınıfta Artık Malzemelerden Ve Boyalardan Oluşan Bir SANAT MERKEZİ Hazırlayabilecek

2. Çocukların Etkinliklerinde Kullanacakları TEKNİKLERİ her yaş grubuna uygun olarak farklı aşamalarının neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini bilecek

3 – Sanat etkinlikleri başlangıcında konu ile ilgili ARAŞTIRMA yapmaya öğrencilerini nasıl yönlendireceğini kavrayabilecek

4 – Sorulacak açık uslu sorularla çocuğun, konu ile ilgili DÜŞÜNMESİni nasıl sağlanır, bilecek

5. Etkin öğrenme unsurları “destek, seçim, malzeme, deneme ve dili kullanmayı” sanat etkinliklerinde nasıl sağlanır, bilecek

6. Çocukların Kendi Yaptıkları Etkinlikler Üzerinden KAVRAMLARI Öğrenebilmeleri İçin nasıl ortam yaratacağını kavrayabilecek,

7. Çocukların yaratıcı sanat etkinliklerine istekle katılmalarının sağlanması için OYUNun bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini bilecek,

EĞİTİM (WORKSHOP) PROGRAMI AKIŞI

1. gün-I. oturum: tanışma ve PROJE YAKLAŞIMININ tarihçesi, uygulayan ülkeler, proje yaklaşımı ile ilgili yapılmış araştırma sonuçları gibi konular katılımcılarla paylaşılacaktır.


II. oturumda: proje yaklaşımında konu seçimi kriterleri üzerinde durulacaktır. ardından proje yaklaşımının aşamaları tek tek ele alınacaktır.


2. gün. II-OTURUM: uygulanmış bir proje örneği üzerinde projenin araştırma/başlangıç aşaması incelenecektir.


II. OTURUM: uygulanmış bir proje örneği üzerinde projenin geliştirme/uygulama/yapım ve sunum aşamaları incelenecektir.


3. gün: I. OTURUM: katılımcı öğretmenlerin grup olarak bir proje hazırlamaları desteklenecektir.

II. OTURUM: katılımcı öğretmenlerin bireysel olarak bir proje hazırlamaları desteklenecektir.


4. Gün: katılımcı öğretmenlerin bireysel olarak hazırladıkları projeleri sunmaları desteklenecektir.


5. Gün: katılımcıların hazırladıkları projelerden oluşan bir sergi düzenlenerek x okulun öğretmenleri davteilerek paylaşımda bulunulacaktır. ...proje yaklaşımını uygulayan x okula bir inceleme gezisi yapılacaktır.....


6. GÜN: Erken çocukluk dönemi eğitimi üzerine AB projeleri geliştirmek


7. GÜN: Erken çocukluk dönemi eğitimi üerine AB projeleri geliştirmek

Financial conditions - Fee


  • The course fee – 600 € for a 7 days course. Amount includes preparation for the course, tuition, training materials, administration costs, organizational costs, half-day excursion and VAT. (Without travel)
  • We can provide you very nice and comfortable hotels. All expenses is covered by EU in Erasmus+ School and Erasmus+ Adult project.
  • We can organise extra cultural activities.


Our courses will take place

Contact for dates

We can help you during proposal writing...

We can help you during proposal writing...

We offer free consultancy for writing the application form for our patners (for groups larger than 8 persons).


For further details and registration, contact Ali ULUSOY, General Manager of Happy Kids. happykidstr@gmail.com

You can look at OTHER COURSES

We can also collaborate in KA-2 s...