Europese Unie

Gemaakt door: Thijs Roest

Over de EU

Na de tweede wereld oorlog lag Europa in puin. De mensen die in Europa woonden wilden dat dit nooit meer gebeurde. Om beter te kunnen samenwerken, is daarom de Europese Unie (EU) opgericht. Het doel van de EU is vrede, welvaart en vrijheid. Door de jaren heen zijn er steeds meer landen bij gekomen en er komen nog steeds landen bij.


De landen van de EU werken samen, maar blijven hun eigen identiteit (=karakter) houden. Er zullen dus altijd verschillen tussen de landen van de EU blijven bestaan.

Voor- en nadelen van de EU voor de burgers (Nederland)

Voordelen:
  • Vrede, stabiliteit en geen oorlog
  • De EU Commissie neemt maatregelen die goed zijn voor de burgers (zoals het verlagen van de telefoontarieven)
  • Meer welvaart door het wegvallen van de binnengrenzen
  • Vrij kunnen reizen, wonen, werken en studeren in EU


Nadelen:

  • Nederland betaalt meer geld aan EU dan het ontvangt
  • Omdat er minder grenscontrole is, worden minder misdadigers opgepakt

Nederland ten opzichte van de EU

Nederland is binnen de EU een rijk land. Dat kan je zien aan:

  • Het percentage mensen dat in de dienstensector werkt
  • Het bbp per hoof per jaar
  • De levensverwachting