מרכזי מיצוי זכויות בדרום העיר

ינואר-אפריל 2016

Big image

אנו מתכבדים להביא בפניכם את המידעון של המרכזים למיצוי זכויות באיזור דרום העיר.

במהלך השלוש שנים האחרונות הוקמו 4 מרכזים בדרום:

מרכז מיצוי זכויות למשפחות בגילה.

מרכז מיצוי זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים בתחנת שיקום.

מרכז מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבית הופמן.

מרכז מיצוי זכויות לעובדי קבלן בלשכת דרום.

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image

מענק שנתי ליוצאי מרוקו אלג'יר ולוב.

בחודש דצמבר 2015 חתם שר האוצר על החלטה מנהלית המכירה ביהודים אשר חוו פרעות והגבלות במהלך מלחמת העולם השנייה במרוקו, אלג'יר ועירק לפנים משורת הדין ומזכה אותן בהטבה שנתית בסך 3,600 ש"ח ובפטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

הקבוצות הן:

א. יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-10.11.1942
ב. יוצאי אלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-7.11.1942
ג. יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד בחג השבועות 1941 (1-2.6.1941) ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות.

יצויין כי קיימים משרדי עו"ד רבים הגובים עמלה גבוהה בעד מילוי הטופס. הטופס הינו פשוט למדי, המשפחות יכולות להגישו לבד ומתנדבי המרכזים למיצוי זכויות ישמחו לסייע אף הם.

רפורמה בהבטחת הכנסה להורים עצמאיים

בחודש מרץ אישרה הממשלה בקריאה ראשונה את הצעתו של שר הרווחה ושירותים חברתיים חיים כץ להגדלת יכולת השתכרות של משפחות עצמאיות (חד הוריות).

על פי ההצעה יערכו שינויים בחוק הבטחת הכנסה כך שהורים עצמאיים המקבלים מביטוח לאומי קצבת הבטחת הכנסה או מזונות יוכלו להרוויח משכורת גבוהה יותר מבלי שתקוזז לו הקצבה.

כיום, הורים עצמאיים המרוויחים מעל 600 ₪ הקצבה שלהן מתקזזת בשיעור של 60% על כל שקל שהם מרוויחים מעבודה. השינוי בחוק על פי הצעת השר יתבטא בהורדת אחוזי הקיזוז מ-60% ל-27% בהכנסה מעבודה עד לסכום של 3,000 ₪, מסכום זה הקיזוז יישאר 60%.

ההצעה אמורה להגדיל את סך ההכנסות שלהם בשתי דרכים עיקריות:

1. הפחתת שיעור הקיזוז ל-27% אמורה להעלות את ההכנסה החודשית בכמה במאות שקלים נוספים בחודש – גם אם שכרם יישאר ללא שינוי;

2. הורים עצמאיות יוכלו להגדיל את היקפי המשרה והשכר ולהיות זכאיים לקצבה כלומר, השכר המזכה בקצבה יעלה כך שיותר הורים יחידים יהיו זכאים לקצבת הבטחת הכנסה או מזונות ויוכלו לקבל גם את ההטבות הנלוות לקצבה.

אך אליה וקוץ בה, לפי ההצעה שאושרה בממשלה, הורים עצמאיים שיקבלו את הקצבה המוגדלת מביטוח לאומי יצטרכו לוותר על מענק עבודה לו הם זכאיים – כלומר לא ניתן יהיה לקבל קצבת הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות ובמקביל לקבל מענק עבודה.

והשאלה הנשאלת היא האם זה השינוי שיוציא משפחות חד הוריות ממעגל העוני ויעודד אותם לצאת לעבוד?

שקיפות בדיור הציבורי

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דב חנין לשקיפות בדיור הציבורי. הצעת החוק מעגנת את זכות הדיירים והזכאים לדיור ציבורי לקבל מידע ברור ושוטף על מעמדם, זכויותיהם, חובותיהם, דרישות שקיימות מהם וכן ההחלטות וההליך המתנהל בעניינם.

עיקרי החוק:

חברות הדיור הציבורי יחויבו לשלוח לדיירים דיווח חצי שנתי בשפה פשוטה וברורה, שיכלול פירוט החיובים והתשלומים, חובות ואופן חישוב שכר הדירה. גם מי שממתינים לדירה יקבלו דיווח ובו מידע על החלטות שהתקבלו בעניינם והאפשרויות העומדות לרשותם לערער על ההחלטות. חברה שלא תדווח לשוכר על יתרת חובותיו לא תהיה רשאית לגבות ריבית, הצמדה וכל תוספת אחרת לחוב בשל אי תשלומו במועד.

בכל מקרה של שינוי בתשלום החודשי תחויב חברת הדיור הציבורי לשלוח על כך הודעה חודשיים לפני המועד.

בכל דרישת תשלום על תיקונים ושיפוצים, חובה לפרט לדיירים תחשיב ברור בהתבסס על מחירון גלוי ואחוזי ההשתתפות העצמית של הדיירים.

אפשרות לכל דייר\ת לעיין בתיקו האישי ובכל המסמכים שהגיש או החלטות קודמות בעניינו.

בכל סניף קבלת קהל יהיה שילוט מפורט במספר שפות על זכויות הדיירים והפונים וכתובות לתלונות ולבירורים.

כל מסמך שיגיע לחברות המשכנות יחויב באישור בכתב על קבלתו.

חברות הדיור הציבורי מחויבים להעביר לדיירים עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינם, תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההחלטה ולצרף לה את המסמכים הרלוונטיים. עוד נקבע כי מי שהגיש בקשה לקבלת דיור ציבורי והוא עומד בכללים יקבל על כך הודעה ממשרד השיכון בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה.

הגדלת שיעור ההפרשות לפנסיה

בהסכם שנחתם ב23.2.16 שיעור ההפרשות לפנסיה יגדל ב1%. בהתאם להבנות החדשות בין ההסתדרות לבין נשיאות הארגוניים העסקיים, יוגדלו תשלומי המעסיק לקרן הפנסיה מ-6% ל-6.5% מהכנסת העובד. שיעור הפרשות העובד לפנסיה יעלה גם כן בחצי אחוז מ-5.5% ל-6%. ההפרשה תגדל בשתי פעימות של 0.5%, הראשונה במשכורת יולי 2016, והשנייה במשכורת ינואר 2017. ההסכם ייכנס לתוקף אחרי שששר הכלכלה - ראש הממשלה בנימין נתניהו - יחתום על צו שייתן לו תוקף רשמי

תמונות מפעילות המרכזים-

Big image