Ooglaseren

Heel gewoon

Ooglaseren normaalste zaak van de wereld

Het is in de gehele wereld, echt overal, heel gewoon geworden om voor ooglaseren kiezen op het moment dat iemand een bril of contactlenzen nodig heeft. Daarnaast is het ook een trend geworden om over te stappen van het gebruik van een bril of contactlenzen op ooglaseren. In enkele landen in Europa is het al normaal dat dit in het ziektekosten pakket van de verzekering is opgenomen. En dit zal zich de komende jaren steeds verder uitbreiden. Tenslotte de kosten van oogarts en, minimaal een deel van, de kosten van een bril of eventueel brillen en/of contactlenzen wordt ook vergoed. Daar dit regelmatig herhaald moet worden, kunnen deze kosten aardig oplopen. Terwijl, normaal gesproken, het laseren van ogen een eenmalige zaak is. Dus kan het zomaar zijn dat uiteindelijk ooglaseren goedkoper is dan bril(-len) en/of contactlenzen. Aangezien dit steeds duidelijker wordt voor de ziektekostenverzekeraars, is het niet vreemd wanneer dit in hun pakket opgenomen wordt. Logischer wijze zullen er randvoorwaarden aan gesteld worden, leeftijd bijvoorbeeld. Iemand van 80 jaar zal minder snel een vergoeding krijgen dan iemand van 18 jaar. Maar dit is iets normaals voor verzekeraars, er worden in polissen altijd uitzonderingen gemaakt (of het tarief wordt extreem hoog gemaakt).


Van belang voor een risicovrij ooglaseren is dat u kiest voor ooglaserklinieken kiest waar verschillende kwaliteitsborgingen plaatsvinden en waar hoge eisen aan de behandeling gesteld worden. Echter daarvoor moet je de vraag stellen, moet ik nu wel of niet mijn ogen laten laseren? Bestaat er een kans dat de ingreep niet de

verbetering brengt die normaal gesproken verwacht mag worden, of erger nog, dat er een verslechtering optreedt?

Daarom is het van belang dat de mensen bij het kennismakingsonderzoek door de ooglaserkliniek geïnformeerd worden over de eventuele risico´s. Het is goed om te laten weten dat er een risico aanwezig is het zicht ’s nachts minder wordt, met de kans dat je in het donker niet meer kunt autorijden. Daarnaast kan bij een klein percentage van de mensen die de ogen laten laseren de lichtverstrooiing verslechterd. Hierdoor blijft het zicht slecht en heeft de behandeling het gewenste resultaat niet opgeleverd. Daarnaast is kwaliteit en hygiëne zeer belangrijk. De behandelend oogarts heeft bijvoorbeeld niet altijd inzicht in de omstandigheden in de ruimte rond de laserapparatuur, zoals de luchtbehandeling en waarborgen rond het reinigings- en sterilisatieproces. De Orde van Medisch Specialisten heeft hierover de leidraad ‘verantwoordelijkheid medische specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur’ geschreven.

Meer informatie: http://www.ooglaserenoffertesaanvragen.nl/