החיטה צומחת שוב

שיר עידן ושירה

כלי בו בחרנו הוא בקבוק

זה מכיוון שזה כלי שניתן למחזרו ולהשתמש בו לשימוש חוזר

אנו תומכות בזה כיוון שהוא תורם לנו רבות ביום יום