KVIETIMAS BENDRADARBIAUTI

projektų vadybininkas Saulius Vasiliauskas

Šiuo laišku noriu pristatyti mūsų šilkografijos paslaugų įmonę

PRAŠYMAS

Prašau Jus skubos tvarka, remiantis 2012-02-14 dienos pažyma, bylos Nr. (10.32)Z-131, apie negautas Reginos Danguolės Birutės Vasiliauskienės išmokas ir LR CK 1.62.” Kitiems paveldėjimo teisės santykiams taikytina teisė” 1 dalimi “Kitiems paveldėjimo teisės santykiams, išskyrus su nekilnojamųjų daiktų paveldėjimu susijusius, taikoma valstybės, kurios teritorijoje buvo nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta jo mirties momentu, teisė.” Ir tuo pagrindu atsiradusiu paveldėjimo dokumentu :…

,kaip teisėtam paveldėtojui išmokėti man priklausančią pinigų dalį t.y 3742,62 (tris tūkstančius septyni šimtai keturiasdešimt du litus,62 cnt.)pervedant juos į mano sąskaitą

LT517300010095186499 “Swedbank”,…

Taip pat, remiantis paveldėtojos mano sesers Rasos Beine a.k46905030095 valia , grindžiama įgaliojimu..,mano seseriai priklausančią palikimo dalį t.y 3742,62 (tris tūkstančius septyni šimtai keturiasdešimt du litus,62 cnt.)pervesti į mano,kaip įgalioto asmens sąskaitą LT LT517300010095186499 “Swedbank”.