זהירות בדרכים באפיקים

ב"אפיקים בנגב" לומדים ומיישמים את כללי הזהירות בדרכים

טקס ראש חודש

בכל חודש מחדש בטקס מכובד אנו נפגשים עם 'זהירוני', הזהיר במיוחד.

את כללי הזהירות הוא אותנו מלמד, מתוך חוויה, חריזה, בהומור, בכייף ובשמחה.

בכל חודש נבחר נושא שעליו מתמקדים, ובמהלך החודש את הנושא חוקרים.

בסוף שנה, יערך חידון מסכם. מי ינצח? שואלים אתם?

החברים שבפועל על חייהם שומרים, ובדרכים נזהרים ונשמרים.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

בחירה של זה"ב - סרט בנות

מדריכים בדרכים

תלמידים מתוך בית הספר מדריכים את חברי הכיתה איך אנו רוכבים בזהירות