Refleksioon

Mis? Miks? Kellele?

Refleksioon...

...on üheks võtmeteguriks õppimise ja õpetaja professionaalse arengu juures. See on enesepeegeldus, mis aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest.

Refleksioon muudab teadvustamata teadmise teadlikuks ja aitab mõista oma tegevuse tagamaid. Refleksiooniprotsess tähendab oma käitumise, mõtete ja uskumuste uurimist vabatahtlikul ja kriitilisel viisil.

Miks?

Me saame õppida oma kogemustest vaid siis, kui me need enda jaoks mõtestame!
Refleksioon muudab seni kasutatud probleemseid strateegiaid ja toimimismustreid kvalitatiivselt paremini toimivateks.
Tulevane õpetaja peab teadma, et refleksioon aitab tagasi vaadata – analüüsida tundi,

enda tegevust, leida põhjusi käitumisele. Samuti on see toeks enda professionaalsel määratlusel ja sihtide seadmisel.

Refkleksiooniprotsessi kuus etappi:


  • kirjeldus,
  • hindamine,
  • põhjendamine,
  • tähenduse loomine,
  • kavandamine
Big image
Big image