Mexico

Drugsoorlog, vragen

Vraag 1

a. Is het conflict in Mexico een internationaal, regionaal of een burgeroorlog?


b. Waardoor is de drugsoorlog geëscaleerd tot een belangrijk gewapend conflict?


c. Hoeveel procent van het totale drugs instromen in de VS komt door de Mexicaanse drugskartels?


d. Waarom is de drugsoorlog gesmoord door de deals met de PRI?

Vraag 2

a. Hoe kan je aan bron 3 zien dat de drugs uit Colombia komt?


b. Wat gebeurt er in bron 1?


c. Hoe kan je zien dat na 2006 de PRI zijn macht verloor?


d. Wanneer begon de bestrijding tegen de drugskartels?

Vraag 3

a. Waarom worden de lijntjes in bron 3 steeds korter en smaller?


b. Wie ging samenwerken met de drugskartels?


c. Welke 2 drugskartels zijn het meest met elkaar in oorlog?


d. Waarom denk je dat in 2011 de meeste doden zijn gevallen door de drugsoorlog?

Vraag 4

a. Wat is een drugskartel?


b. Hoe word de baas/bazen van een drugskartel genoemd?


c. Waarom werden er troepen naar de grensstreken van Mexico en de VS gestuurd?


d. Waarom zijn er geen drugskartels de baas in en rondom Mexico city?

Vraag 5, atlas

a. Waar ligt Ciudad Juárez?


b. Waarom zouden daar 5000 troepen naartoe gestuurd zijn? (tip gebruik bron 5)


c. Zoek in de atlas hoeveel km het drugs aflegt. (van Colombia naar de VS, gebruik bron 3)


d. In hoeveel staten is het kartel Sinaloa Federation de baas?