מרכזי מיצוי זכויות בדרום העיר

אוקטובר-דצמבר 2015

Big image

אנו מתכבדים להביא בפניכם את המידעון של המרכזים למיצוי זכויות באיזור דרום העיר.

במהלך השלוש שנים האחרונות הוקמו 4 מרכזים בדרום:

מרכז מיצוי זכויות למשפחות בגילה.

מרכז מיצוי זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים בתחנת שיקום.

מרכז מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבית הופמן.

מרכז מיצוי זכויות לעובדי קבלן בלשכת דרום.

Big image
Big image
Big image

יום עיון אזורי בנושא: "העסקה קבלנית - גם לנו יש מה לומר בנושא"

Tuesday, Jan. 5th 2016 at 8:30pm

מרכז כגן, רבי צדוק 6

Big image
Big image

שינוי בקצבאות הילדים

וועדת הכלכלה אישרה את העלאת קצבאות הילדים.

מחודש ינואר 2016 הקצבה עבור הילד הראשון והחמישי (ואילך) תגדל מ - 140 ל- 150 ועבור הילד השני, השלישי והרביעי תגדל הקצבה מ- 140 ל- 188 . הקצבאות יוגדלו רטרואקטיבית מחודש מאי 2015 והתשלום הרטרואקטיבי יועבר לחשבון, בתשלום חד- פעמי, ב- 27.12.2015.

בנוסף לכך אישרה הוועדה את הסעיף להעברת סכום חודשי לחיסכון לכל ילד עד גיל 18 - עם לידתו של כל ילד תפתח לו תכנית חיסכון, שבה המדינה תפקיד 50 שקלים מדי חודש. הכסף בתכנית החיסכון יירשם אישית על שמו של כל ילד ויעבור לרשותו עם הגיעו לגיל 18. התוכנית תיכנס לתוקף בינואר 2017.

מחיקת חובות הוצאה לפועל של חייבים המוגבלים באמצעים


החל מיום 06.09.15, חייב אשר הוגדר כמוגבל באמצעים בארבע השנים האחרונות יכול להגיש בקשה לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל, צו כזה "מאפס" למעשה את מצבו הכלכלי של החייב ומוחק את חובותיו, כך שהוא יכול לפתוח דף חדש ולצאת ממעגל החובות והעוני.

על מנת לקבל את צו ההפטר על החייב לעמוד במספר תנאים:

1. החוב צריך להיות נמוך מ-800 אלף שקלים.

2. החייב אינו חייב לנושה יחיד יותר מ-400 אלף שקל.

3. בשלוש השנים האחרונות עמד בצו התשלומים שנקבע לו.

4.ההפטר לא יחול על חוב מזונות, חוב קנסות חניה או קנסות פליליים אחרים ולא על חובות שנוצרו במרמה.

5. אין בקשה לפשיטת רגל העומדת על הפרק ולא מתנהלים הליכים משפטיים כנגד החייב או הליכים שטרם הוכרעו.


קיומו של הליך מסוג זה לטובת בעלי חובות הינו בעל חשיבות רבה לחייבים המעוניינים בהסדרת חובותיהם. אנחנו יודעים כי שקיומם של חובות הינו חסם מרכזי עבור אנשים החיים בעוני וההליך מאפשר למעשה יציאה ממעגל החובות ואפשרות להתחיל מחדש. יחד עם זאת צו ההפטר עלול לפספס חייבים נטולי אמצעים רבים כגון, מי שעדיין לא מוגדרים כמוגבלים באמצעים, מי שלא היו יכולים לעמוד בצו התשלומים ברצף הנדרש, או מי שאין להם את הידע והאמצעים לממש את זכויותיהם כחייבים מוגבלים באמצעים.

בקשות להליך זה ניתן להגיש עד לתאריך 05.09.18

מקבלי הבטחת הכנסה יוכלו לקבל עזרה מהמשפחה עבור קורת גג בלי שהדבר יוביל לשלילת הקצבה – פסק דין תקדימי

בית הדין הארצי לעבודה קבע ב 20/11/15 כי סיוע מבני משפחה בשכר דירה לא ייכלל בחישוב ה"הכנסה" המותרת למי שמבקש גמלת הבטחת הכנסה. המשמעות היא שכמאה אלף מקבלי הקצבה יוכלו לקבל עזרה ממשפחותיהם עבור קורת גג בלי שהדבר יוביל לשלילת הקצבה.

עד מתן פסק הדין המוסד לביטוח הלאומי קבע, כי בכל מקרה שבו קרובי משפחה או מקור פרטי אחר מסייעים למקבל קצבת הבטחת הכנסה בתשלום שכר הדירה באופן קבוע, ניתן לשלול את הזכאות לקצבה. פסק הדין, למעשה פסל את הנוהל.

"פסיקת בית הדין הארצי קובעת כי הזכות לדיור גוברת כאן על שיקולים אחרים, וכפי שהחוק לא דורש מאדם למכור את ביתו כתנאי לקבל גמלה, כך אין להתנות הגמלה בוויתור על סיוע שנותנים ההורים או הקרובים לצורך תשלום שכר הדירה". לקריאת פסק הדין.

Big image