Dahom po tajne Jadrana

Big image

Opis projekta "Dahom po tajne Jadrana"

Jadransko more krije brojne tajne potonulih plovila i zrakoplova, a svaka od tih tajni ima svoju zanimljivu priču. Kao što olupine imaju priču tako i ronjenje ima svoju. Ako te dvije priče spojimo u jedno dobivamo projekt „Dahom po tajne Jadrana“.

Cilj projekta je zaroniti na dah na što više olupina na hrvatskom dijelu Jadrana u razdoblju od tri godine i taj pothvat dokumentirati putem filma i fotografije. Na taj će se način omogućiti upoznavanje javnosti s podmorskim olupinama, skrenuti im pozornost na činjenicu da se na olupine može zaroniti i bez upotrebe ronilačkih boca te koliko je taj pothvat zahtjevan. Ujedno će se pokušati oboriti novi nacionalni rekord u ronjenju na dah.


Početak projekta planiran u razdoblju od kolovoza do studenog 2013. godine a održat će se na otoku Visu. U arhipelagu na Visu nalazi se osam najatraktivnijih olupina. Za obaranje nacionalnog rekorda odabrana je olupina „SS Zagreb“ koja se nalazi kod rta Ploča pokraj Rogoznice, na dubini od 63 do 71 metar.


Poslije otoka Visa, 2014. i 2015. godine, projekt će se nastaviti na Hvaru, Braču, Lastovu i Mljetu. Isto tako će i obranje nacionalnog rekorda u drugoj i trećoj godini biti organizirano na olupinama koje se nalaze na dovoljnoj dubini.


Ova jedinstvena ideja, spoj ronjenja na dah, obaranja rekorda i upoznavanja olupina u Jadranu jedinstvena je u svijetu i vjerujemo kako će biti atraktivna, ne samo brojnim sponzorima već i medijima kao što su HRT, nacionalne televizije drugih zemalja, Nacional Geographic i tako dalje.

Ronjenje i obaranje rekorda biti će praćeno kamerom te će se snimke spojiti u dokumentarni film ili seriju dok bi se fotografije iskoristile za izložbu te u ostale promotivne svrhe poput objave u novinama, magazinima, specijaliziranim listovima te na web stranicama.

Na projektu će sudjelovati stručni suradnici poput fotografa Danijela Frke, Franca Banfia i mnogih drugih.

Sponzorska ponuda

Obraćamo Vam se s ovom ponudom jer smatramo da ste tvrtka koja posvećuje pažnju vlastitom identitetu i zna cijeniti kvalitetu i moć povijesti, sporta, fotografije i filma. Povezivanje sa vrhunskim sportašem poput Tome Vrdoljaka može biti izrazito korisno, naravno u spoju sa ponuđenim marketinškim aktivnostima. Stoga Vam pružamo priliku da se uključite kao:


1. Sponzor „More“Kako bi što bolje iskoristili svoj potencijal, nudimo Vam nove komunikacijske kanale u cilju djelotvornog prenošenja svojih korporativnih poruka. U cilju povezivanja branda ronjenja na dah, dokumentarno-istraživačkog posla i promociju Jadrana sa brandom Vaše kompanije, predlažemo da ovu kategorija sponzorstava.


1. Sponzor "More"

· Sponzorstvo u obliku plovila koje će se koristiti u svrhe projekta za razdoblje od lipnja do listipada ( 2013.)

Mi Vam nudimo:

· Logotip tvrtke na svim odjelima i majicama (Tomo Vrdoljak i tim suradnika)

· Odjela i majice s logotipom nositi će se u prigodama:

§ Treninzi

§ Ronjenje na dah po olupinama (8)

§ Obaranje rekorda na olupini SS Zagreb

§ Pri svim nastupima u medijima (TV, novine, web), te pri snimanju dokumentarnog filma

· Vaš logotip biti će u priopćenjima za medije

· Omogućeno prisustvovanje obaranju rekorda i svečana večera.Vjerujemo kako su Vam spomenute sponzorske mogućnosti prihvatljive i zanimljive te da ćete prepoznati izvrsnu priliku za ostvarivanje dodatnog publiciteta tijekom 2013. godine.


Biografija Tome Vrdoljaka

Tomo Vrdoljak, rođen je 21. ožujka 1984. godine u Splitu i trenutno je student stručnog studija kineziološkog fakulteta u Zagrebu.

Ljubav prema ronjenju pojavila se odmalena no ronjenjem na dah počeo se baviti 2006. godine. U disciplini Constant Weight Without Fins (CNF) pet je puta srušio nacionalni rekord, a 09. rujna 2012. u akvatoriju Primoštena, Vrdoljak je zaronio na dubinu od 58 metara i time postavio novi nacionalni record, oborivši postojeći kolege Domagoja Jakovca. Želja za osvajanjem dubina svakim je danom sve veća.

Disciplina „Constant weight without fins“ (CNF) najteža je dubinska disciplina. Slobodno je možemo prevesti kao “stalna težina bez peraja”, što bi značilo da ronioc slobodno i zaradnja i izranja bez korištenja peraja i užeta, te ne mijenja količinu utega koju nosi. Stručnjaci u ronjenju ovu disciplinu drže najtežom natjecateljskom disciplinom u kojoj ronioc koristi isključivo snagu vlastitih mišića, bez upotrebe opreme.

Aktuani svjetski rekord iznosi 101 metar dubine, a postavio ga je William Trubridge.

Želja Tome Vrdoljaka u 2013. godini jest zaroniti na sve Viške olupine u novoj disciplini.

CWT je disciplina u kojoj ronioc zaranja i izranja koristeći peraje bez povlačenja po konopu ili promjene opterećenja. Dozvoljeno je jedno hvatanje za konop u cilju zaustavljanja zarona i početak izrona. Constant weight (uron s konstantnim opterećenjem) je uobičajena natjecateljska disciplina u ronjenju na dah jer se koriste specifične peraje ili monoperaja. Ono što će biti jedinstveno u ovom projektu jest da će se roniti sa stereo perajama (dvije peraje) jer nitko do sada nije ronio s njima na ovakav način.

Popis olupina koje ulaze u projekt "Dahom po tajne Jadrana" za godinu 2013.

"SS Zagreb" - od 63 do 71 metar dubine , za obaranje novog nacionalnog rekorda


"Teti"- od 10 do 34 metra dubine

"Vassilios T."- od 20 do 55 metara dubine

"Fortunal"- od 45 do 55 metara dubine

"Ursus"- od 45 do 60 metara dubine

"Brioni"- od 45 do 60 metara dubine

"Boeing B-17 G"- od 65 do 72 metra dubine

"B-24 Parzan" - do 4o metara dubine

"Brik grebeni topovi"- od 52 do 54 metra dubine


Projekt "Dahom po tajne Jadrana"

Thursday, Aug. 1st 2013 at 8am

Vis, Croatia

Vis, Split-Dalmatia County

Kontakti

Tea Matijašec

Voditeljica komunikacija

teamatijasec8@gmail.com

+385 91 5367 781


Tomo Vrdoljak

Voditelj projekta

vrdoljak.tomo@gmail.com

+385 95 8377 292