Internet pretraga

Inetrnet pretraživanje:

Internet pretražujemo kada želimo pronaći stranicu sa informacijama koje nam trebaju. Pretraživanje na internetu vrši se uz pomoć specijalizovanih veb sajtova koji za definisanje ključne reči оod strane korisnika ponudeizbor dokumenata sa tim rečima.Korisnik bira koje ga strane interesuju i otvara ih klikom miša. Svaki takav sajt za pretraživanje ima svoj sistem i način pretrage.Moguća podela bi bila na: pretraživače, multipretraživače, tematske direktorijume...

Internet pretraživači

  • Služe za lakše pronalaženje informacija na internetu i olakšavaju pristup velikoj količini materijala na internetu.
  • Internet pretraživači se mogu podeliti na dve grupe: meta pretraživači i "pravi" internet pretraživači.
  • Postoji više internet pretraživača,to su:
  1. Google Chrome
  2. Firefox
  3. Safari
  4. Opera
  5. Internet Explorer
  • Pretraživači imaju bazu podataka koja sadrži linkove ka dokumentima na web-u.