עבודת הגשה- 10 המכות

מגישים: נועם פסח ואורי הלוי

חלק א- הגדה של פסח וטקסט מקראי שמות א-ד

2 ציטוטים מההגדה והתנ"ך:

הציטוט הראשון -

שמות פרק א' פסוק כ"ב:

"ויצו פרעה לכל עמו לאמור כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון".


מההגדה של פסח:

"ואת עמלנו - אלו הבנים, כמו שנאמר: כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון".


הסבר:

פרעה מצווה על המצרים, כי כל בן עברי שנולד מות ימות - יש להשליכו ליאור.

וכל בת שתיוולד תחיה.

זאת בעצם גזרת פרעה הקשה ביותר.


ציטוט שני -

שמות פרק ד' פסוק יז':

"ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות".


מההגדה של פסח:

"ובאותות - זה המטה, כמו שנאמר: ואת המטה הזה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות".


הסבר:

ה' מצווה על משה לבצע את שלושת האותות, כדי שבני ישראל יאמינו ויקשיבו לו (למשה)

הסיבה לכך: ה' לא נגלה לבני ישראל, הם לא ראו אותו מעולם, ובמה הם יאמינו.

המטה ההופך לנחש הינו האות הראשון.

חלק ב - טקס קריאת עשר המכות במשפחתי

טקס קריאת עשר המכות במשפחתה של נועם -

הטקס שאתאר כאן הינו טקס שהיה נהוג בבית סבתי, מנהג של יהודי ספרד.

זהו מנהג ספרדי מדורי דורות ואמי זוכרת את מנהג זה, שהיה נהוג בסדר פסח, כשהייתה נערה.

הטקס הינו: ראש המשפחה, היושב בראש השולחן ומנהל את סדר הפסח, מקריא את עשר המכות.

אחרי כל מכה שהוא מקריא, הוא שופך יין, מכוס הקידוש לתוך קערה שאותה מחזיקה הצעירה בבנות המשפחה שאינה נשואה.

אותה בת צעירה, שופכת אחריו מים מתוך כד מים לאותה קערה. בגמר קריאת עשרת המכות, כל הנשים הולכות אחרי הבת הצעירה לשפוך את תוכן הקערה לתוך השירותים. כולם מאחלים לבת הצעירה מזל וברכה.

אמי זוכרת את הטקס היפה והמיוחד הזה, שהיא בעצמה החזיקה את הקערה וקיבלה את הברכות מכולם ו...

אחרי מספר שנים אכן מצאה חתן, אבא שלי (: .


טקס קריאת עשר המכות במשפחתו של אורי -

בביתנו נהוג לבצע את טקס עשר המכות במהלך קריאת ההגדה כמסורת העוברת במשפחתנו.

מנהל הסדר שבדרך כלל סבי לוקח קערה ומחזיק אותה מתחת לשולחן ושופך מכוס יין לתוך הקערה כשכל המשפחה אומרים בכל רם את עשרת הדברות בזמן שסבי שופך את היין לתוך הקערה.

בתום הטקס סבי לוקח את הקערה ושופך אותה לשירותים.

חלק ג- מכות מצרים, סדר המכות

דם

צפרדע

כינים

ערוב

דבר

שחין

ברד

ארבה

חושך

מכת בכורות

שתיים מעשר המכות

ברד -

א) לפי הסיפור המקראי עשר המכות פגעו במצרים בלבד, למרות סמיכות המגורים של בני ישראל.

המכה בתנ"ך כתובה בשמות ט', י"ח – ל"ה.

ב) ה' אומר למשה הטה את ידך אל השמיים ויהיה ברד בכל ארץ מצרים.

הברד פגע בכל ארץ מצרים, בכל השדה, מהאדם ועד הבהמה ומהעשב הקטן ביותר עד לעץ הגדול ביותר.

ורק בארץ גושן אשר שם בני ישראל, לא היה ברד.

ג) משה מזהיר את פרעה שהולכת לבוא מכת ברד כבדה מאוד, אשר לא הייתה כמוה במצרים מהיום שנוסדה ועד עתה. ברד עם להבות אש: "וה' נתן קולות וברד ותהלך אש ארצה וימטר ה' ברד על ארץ מצרים".

משה מזהיר את פרעה שמכה זו תבוא אם לא ישלח את עמו( בני ישראל) לחרות.

ד) בני ישראל לא נפגעו במכה זו, לפי הסיפור המקראי מכת הברד פגעה במצרים בלבד ולא פגעה בבני ישראל אשר התגוררו בגושן.

ה) תגובת פרעה הייתה הצדקת חטאו, והסכמה כי ה' צדיק וכי הוא - פרעה ועמו הרשעים.

ו) מסקנותינו הם: שמכת הברד הייתה מכה קשה מאוד, שהוטלה על המיצרים. הברד גרם להרס וחורבן ליבול ולצמחייה, הברד שניתך ארצה בחוזקה שבר את כל העצים והיבול והרס אותם מן השורש, לאחר מכן יצאה האש ושרפה אותם. ככל שהייתה התקדמות בעשרת המכות, המכות נעשו קשות יותר.


חושך -

א) מכת חושך התבצעה בחלקו של ארץ מצרים היכן ששהו המיצרים.

המכה בתנך כתובה בשמות י' כ"א - כ"ט.

ב) לאחר שפרעה לא הסכים לשלח את בני ישראל מארצו, למרות המכות שניתנו למצרים בזה אחר זה.

ה' אמר למשה לבצע את המכה הבאה, כאשר יטה את ידיו אל השמיים ויהיה חושך על ארץ מצרים.

החושך היה מוחלט ובמשך שלושה ימים איש לא ראה את אחיו ולא זזו ממקומם מפחד החושך.

ג) במכת חושך לא הייתה אזהרה לפרעה מפני המכה.

ד) בני ישראל לא נפגעו במכה זו, היכן ששכנו (ארץ גושן) היה אור, גם בלילה.

ה) תגובת פרעה למכה הייתה: השתכנע זמנית לשלח את בני ישראל לחופשי, אך ללא צאנם ובקרם.

ו) מסקנותינו ממכה זו הן שלאחר 8 מכות קשות באה מכת חושך "והכריעה" את פרעה, כאשר גרמה לו להבין שיד אלוהים חזקה יותר ממנו, לאחר שהגדיר את עצמו כאל.