הטמנת פסולת

מכינים: עילאי, יואב ,יואב ועידן

מהי פסולת?

פסולת, אשפה או זבל אלו חומרים ומוצרים בלתי רצויים או בלתי שימושיים. המונח סובייקטיבי מכיוון שפסולת עבור האחד אינה בהכרח פסולת עבור האחר. נהוג למיין את הפסולת על פי מצב צבירת הפסולת נוזלית, פסולת גזית ופסולת מוצקה. על פי רוב המונח "פסולת" מתייחס לפסולת מוצקה.
הטמנת פסולת

איך מטמינים פסולת?

הטמנת פסולת היא שיטת הטיפול האחרונה המועדפת במעגל הטיפול המשולב בפסולת. להטמנת פסולת השלכות סביבתיות רחבות היקף לרבות זיהום אוויר ופליטת גזי חממה, זיהום קרקע ומי תהום ותפיסת שטחי קרקע המהווים משאב במחסור. בנוסף, להטמנה ישנן השלכות על בריאות הציבור והשלכות כלכליות רחבות היקף. בעולם המערבי המתקדם השימוש בהטמנה הולך וקטן.