אמרים ד מתמטיקה

קצת על פסקל

פסקל היה מתמטיקאי גדול והמציא את המחשבון הראשון : פסקלון הוא גם המציא את משולש פסקל (אמצעי עזר בקביעת הסיכיום של צירופים שונים.) אביןו של פסקל אסר עליו ללמוד מתמטחקה עד שהיה בגיל 15. אבל! סגיל 12 בלז פסקל התחיל ללמוד מתמטיקה מאחורי גבו של אביו . שאבא של פסקל בסוף גילה את זה הוא דווקא לא כעס אליו אלה נתן לא ספרי מתמטיקה שהחביא.

ילדותו של פסקל

בלז פסקל נולד ב בקלרמון-פראן שבצרפת, והא הי הילד השלישי מתוך הארבע אמא שלו נפתרה שהוא הי בן שלוש. אבא שלו התענין מאוד במדע ובמתמטיקה. אבי של פסקל אסר עליו ללמוד מתמטיקה עד גיל 15. אבל בגיל 12 התחיל ללמוד פסקל מתמטיקה מאחורי גבו של אביו . שאביו גילה את זה הוא לא כעס עליו אלה נתן לו עוד ספרים של מתמטיקה שהחביא ממנו בעבר. ולאט לאט פסקל המציא תגליות שונות ומשונות לדוגמא: פסקלו או משולש פסקל... ועוד

עבודותיו של פסקל

פילוסופיה

תרומתו הגדולה של פסקל לפילוסופיה של המתמטיקה באה עם חיבורו De l'Esprit géométrique ("על הרוח הגאומטרית"), שבמקור נכתב כהקדמה לספר לימוד לגאומטריה בעבור אחד מקבוצת בתי הספר המפורסמים של התקופה: "Petites-Ecoles de Port-Royal" ("בתי הספר הקטנים של פורט רויאל"). עבודתו זו נותרה לא מפורסמת במשך למעלה ממאה שנה אחרי מותו. בה פסקל הביט לתוך הנושא של גילוי אמיתות חדשות, וטען שהאידאל של השיטה הזו יהיה למצוא את כל הטענות הנובעות מאמיתות מבוססות מסוימות. באותו הזמן, מצד שני, הוא טען שהדבר בלתי אפשרי משום שאמיתות מבוססות כאלה יצריכו אמיתות אחרות כדי להישען עליהם כיסוד - עקרונות ראשוניים, לפיכך, אינם ניתנים להשגה. בהתבסס על כך, פסקל טען שההליך שנעשה בו שימוש בגאומטריה הוא מושלם ככל האפשר, עם עקרונות מסוימים שמניחים את נכונותם וטענות אחרות הנגזרות מהם. בכל מקרה, לא הייתה שום דרך לדעת אם העקרונות המונחים נכונים או לא.

pascal triangle animation