Behaviorisme

Pavlov

Wat houdt behavoriosme in en hoe werkt het?

Het behaviorisme ziet de mens als ongeschreven blad. Dit betekend dat al het gedrag wordt aangeleerd en niet is aangeboren.


Het is nurture omdat je leeg geboren wordt. Ze bekijken dat de omgeving je stuurt in hoe je wordt/bent

Het behaviorisme heeft twee uitgangspunten dat zijn:

- Geconditioneerd, dit betekend aangeleerd.

- Ongeconditioneerd dit gaat via de natuurlijke manier, het is niet aangeleerd maar overkomt je.

5 kenmerken van het behaviorisme

Verwerven:

Je moet het aanleren het gaat niet vanzelf, je moet het meerdere keren herhalen.

Extinctie:

Uitdoving, minder goed werken wat je heb aangeleerd (afgeleerd), loskoppelen van dingen (niet altijd afgeleerd)

Spontaan herstel:

Ineens is het er weer, eerste 2 dagen reageerd hij niet, andere dag weer wel.

Stimulusgeneratie:

Uitbreiding, alle gelijkwaardige geluiden worden vergroot

Stimulusdiscriminatie:

Alleen op 1 bepaald geluid reageren, niet op andere geluiden, je sluit andere geluiden uit. (selectief leren)

Wat vinden wij goed en minder goed

Wat vinden wij goed

Aangeleerd gedrag en niet aangeleerd gedrag los van elkaar zien. We vinden goed dat ze een alternatief aanbieden op het moment dat het kind/ de jongere negatief gedrag laten zien zodat het een buiging krijgt naar het positieveWat vinden wij minder goed

Uitstellen van straf vinden wij niet goed. De jongere moet leren wat consequenties zijn van zijn gedrag