Les: normen en waarden

Normen en waardenspel

Uitleg over het spel

Doel:

- inzicht krijgen in eigen normen en waarden

- inzicht welke normen en waarden van belang zijn op school en stage

- verschillen/overeenkomsten normen en waarden school en stage

Er worden 4 groepen van 5 à 6 leerlingen gemaakt en er zijn in totaal 4 rondes van elk 10 minuten. Na 10 minuten wordt aangegeven hoe de kaarten worden gerouleerd.

Er zijn 2 groepen die met waarden gaan werken en 2 groepen die met normen gaan werken.

In je groepje ga je 3 belangrijkste waarden met elkaar afstemmen die van belang zijn op school en daarnaast 3 die belangrijk zijn op stage. Dit kunnen dezelfde waarden zijn, maar dat hoeft niet.

Er zijn 2 rondes waarden en 2 rondes normen en na de 4 rondes maak je 1 top 3 met je groepje voor school en eentje voor stage.