Heldagsprøver

Nettilgang Asdal skole

Dell PC (datarom og dataskap)

Tilgang til nettstedene i listen nedenfor på prøvedagene.


Elev maskiner av typen Dell fungerer som vanlig for alle elever som IKKE har heldagsprøver.


Asus PC (biologirom)

Asus maskinene er tilknyttet gjestenettet, og har de samme begrensiner til nett som i listen nedenfor. Dette gjelder for alle elever på Asus PC alle prøvedagene.


Gjestenett under prøvene

Gjestenettet har begrensinger under prøvene.

Alle elever må allikevel SLÅ AV og levere inn sin mobil eller nettbrett.

Områdene utenfor klasserom som har prøver på trådløst nett må være "mobilfrie".


Navnet på gjestenettet er: ak-gjest-asdal-us

Passord: my8ETcSUTillatte nettsteder

itslearning.com
udir.no / pgsa.udir.no / pgsa.udir.no/loginkandidat.aspx
pgsf.udir.no / pas.udir.no / pgsc.udir.no / eksempeloppgaver.udir.no
eksamen.udir.no
terminprover-engelsk.cappelendamm.no
cappelendammundervisning.no/
ordboka.net
ordnett.no

nynorskordlista.no/
geogebra.org/
asdal.skole.arendal.no

lovdata.no


It's Learning full tilgang - men uten mulighet til å sende meldinger under prøver.

Problemer?

Skulle det oppstå uforutsette hendelser under prøvene er det viktig at eleven ikke logger av maskinen, men venter til noen har feilsøkt maskin/program.

Kontakt:

Kjerstin tlf. 95 06 75 40 / kva@arendal.kommune.no

IKT-Agder tlf. 37 05 52 20 / bss@ikt-agder.no


Se forøvrig veiledning for elevene ang. lagring, utskrift etc.