Underretningspligt

Hvornår skal du handle?

Hyppige spørgsmål

Hvad er underretningspligt?

- Det er din pligt til at viderformidle nødvendig information, hvis et barn eller en ung lever i en social udsat situation.


Hvem har underretningspligt?

- Det har alle borgere. Men som offentlig ansat har du en udvidet underretningspligt, hvilket betyder at du skal handle, hvis du får en mistanke.


Har jeg tavshedspligt?

- Ja, det har du. Det betyder kort sagt, at du kun må diskutere sagen med personer, der har relation til barnet/den unge.


Hvornår skal jeg underrette?

- Det skal du ligeså snart du har grund til at antage mistrivsel.


Hvem må jeg snakke med?

- Det er en god idé at snakke med din nærmeste leder eller tætte kolleger, med relation til barnet/den unge, før du går videre til de sociale myndigheder.


Behøves jeg at underrette?

- Ja, det er din borgerlige pligt. Desuden er det for dig som offentlig ansat lovpligtigt.


Hvorfor skal jeg underrette?

- Du skal underrette for at hjælpe et barn eller en ung, der lever i en udsat situation. Din underretning er ikke blot til hjælp for det enkelte barn, men i høj grad også for de pårørende omkring barnet. Tidlig indsats er essentielt.For yderligere information besøg: http://www.http://www.bupl.dk/