L'ATMOSFERA

Fet per : Eric , Juan , Robert , Alex

Que és?

L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra o, en general, un altre planeta o cos celeste

Que es el temps atmosferic ?

El temps atmosfèric són tots aquells fenòmens meteorològics que observem en una zona, en un moment determinat.

ALGUNES DE LES COSES DE LES QUE US PARALEM

COMENCEM

POWER POINT

GRACIES