Hébertisme

Sport Hébertisme

Wat is Hébertisme

Hébertisme is een vorm van sportbeoefening waarbij men beoogt om het lichaam op een optimale manier te ontwikkelen door gebruik te maken van hindernissen die men in de natuur tegenkomt. Om deze hindernissen te overwinnen, zal men gedreven worden tot het (her)ontwikkelen van fundamentele oerinstincten zoals lopen, klimmen, springen en kruipen.

Daarnaast is het belangrijk om de hulpmiddelen die door de natuur worden aangereikt correct te hanteren om bepaalde hindernissen, denk hierbij aan beken en dergelijke te overwinnen. Het wordt al gauw duidelijk dat de nodige fysiek, lenigheid en kracht hierbij niet mogen ontbreken (of ontwikkeld moeten worden door te trainen).

Geschiedenis

Hébertisme is ontwikkeld door de ontdekkingsreiziger en marineofficier Georges Hébert (1875-1957). Hij maakte kennis met een indianenstam die veel beter lichamelijk getraind was dan zijn "stoere zeebonken". Hij vroeg zich af hoe dit kwam en begon hun levensstijl te bestuderen. Al snel kwam hij tot de constatering dat de indianen in het dagelijks leven hun lichaam en op efficiëntie gerichte geest nodig hadden om te overleven. Hébert kwam te weten dat de stam soms uren moest lopen om een dier te achtervolgen bij de jacht. Daarbij moesten zij heel wat obstakels overwinnen en dit op een zo snel en efficiënt mogelijke manier.

Hébert ontwikkelde bijgevolg een sport om zijn manschappen beter te trainen door die obstakels en de wijze om deze te overwinnen na te bootsen. Een hedendaagse speeltuin is een voorbeeld van een ideale plek om tot training te komen, maar ook een parcours van de zogenaamde Fit-o-meter of een doodgewoon bos kan als trainingsplaats dienen. Dit maakt dat hébertisme een sport is die door iedereen kan worden beoefend en dit niet noodzakelijk in clubverband

wat foto's

meer over Hébertisme

Info

Is hebertisme een sport?

Ja, maar geen competitiesport. Hebertisme is voor iedereen, de hele familie. Jong en oud doet mee op eigen ritme. Na een zware inspanning kan je op adem komen door het in een volgende oefening rustig aan te doen. Wij spreken trouwens niet van competitie, maar van groepsstimulatie . Het is een combinatie van sport en gezondheid in familieverband.”

Waar kan je aan hebertisme doen?

Per definitie in de vrije natuur, nooit in een zaal. Het intens contact met de elementen en het respect voor de natuur zijn essentieel in het hebertisme. Een hebertist laat zich dus ook niet tegenhouden door regen, sneeuw, wind of zon. Elk natuurlijk obstakel, boomstronk, helling, riviertje, wordt gebruikt om te springen, te klimmen, te klauteren. Net als kinderen doen. Hebertisme maakt je dus minder snel oud.”

Bestaat er zoiets als een internationale beweging van hebertisten?

Frankrijk heeft een stevige basisbeweging en ook Italië heeft een federatie. In Wallonië bestaan een zevental groepen, samen goed voor 350 leden. In Vlaanderen is Roska vzw Asse met een twintigtal leden op dit ogenblik de enige groep die het hebertisme actief beoefent. Het werd ons doorgegeven door professor Walter Dufour.”