Ziekte van Parkinson

.

Wat is de ziekte van Parkinson?

Parkinson is een ziekte, waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Deze zenuwcellen produceren de stof dopamine.

Dopamine is de meest bekende neurotransmitter. Een neurotransmitter is een stof die een rol speelt bij het doorgeven van signalen tussen zenuwcellen. Dopamine wordt geproduceerd door hersencellen in de dieper gelegen delen van de hersenen in de substantia nigra. Bij de ziekte van Parkinson sterven deze hersencellen af, waardoor een tekort aan dopamine ontstaat. Door dit tekort wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. Als gevolg hiervan wordt de ziekte van Parkinson gekenmerkt door aantasting van het bewegingsapparaat. Dit komt vooral tot uiting in een afwijkende lichaamshouding, spierstijfheid, ongecontroleerde bewegingen, traagheid in de beweging en sterk beven. Medicatie bij de ziekte van Parkinson is vooral gericht op het aanvullen van het tekort aan dopamine. Met Levodopa, ook wel L-dopa genoemd, kan dit tekort worden aangevuld. Na toediening wordt L-dopa in het lichaam omgezet in dopamine.

Er zijn vele oorzaken voor de ziekte van Parkinson. We kunnen niet precies zeggen wat de oorzaak is maar er is wel bekend dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof dopamine.

Symptomen ziekte van Parkinson

De symptomen zijn te verdelen in 2 categorieën. Primaire symptomen en secundaire symptomen.

De primaire symptomen zijn de belangrijkste symptomen en komen meestal al in een vroeg stadium van Parkinson voor.

De secundaire symptomen pas later en soms helemaal niet.

4 Primaire symptomen

*Regiditeit(stijve spieren)

*Tremoren(trillingen)

*Traagheid

*Instabiliteit lichaam(coördinatie en evenwicht achteruit)

Secundaire symptomen

*Obstipatie

*Hoesten, verslikken

*Kwijlen

*Overmatig transpireren

*Masker gelaat

Geestelijke symptomen.

*Angst

*Depressie

*Verlies intelligentie

*Dementie

Verloop ziekte van Parkinson

De eerste symptomen van de ziekte van Parkinson zijn vaak trillingen tussen de 50ste en 60ste levensjaren. In de jaren na de diagnose kan er vaak jaren zonder al te veel klachten geleefd worden. In het verloop van deze jaren ontwikkelen de symptomen zich verder maar zijn deze nog voldoende te behandelen. Wanneer de ziekte al lang aanwezig is worden de klachten steeds heviger en steeds beperkter voor de patiënt. Omdat de ziekte slechts afgeremd kan worden. Zal er onherroepelijk achteruitgang optreden. En het uiteindelijke resultaat kan ernstige invalidatie zijn waarbij de patiënt tot weinig dingen in staat is. De ziekte is per persoon verschillend van levensduur en klachten. Bij Parkinson op hoge leeftijd kan de ziekte zich sneller ontwikkelen. Omdat de klachten die Parkinson veroorzaken versterkt worden door het verzwakte lichaam op hoge leeftijd.

Behandeling ziekte van Parkinson

Parkinson is een ziekte die langzaam voortschrijdt en is niet te stoppen. Wel zijn er medicijnen die verschijnselen onderdrukken. Door het celverlies in de hersenen ontstaat er een tekort aan dopamine. De medicijnen kunnen dit tekort tijdelijk opvangen.