מדינות לאום: משמעויות והשלכות

יום עיון מטעם הפיקוח במקצוע האזרחות

מועד ופרטי הגעה

Monday, April 29th, 9pm

6 Sh.A. Nachon

Jerusalem

יש חנייה באזור

סדר יום

9:00 הגעה ורישום