Christophe Vanhoutte

Toneelwerken

Via deze link krijgt u een overzicht van de toneelwerken van Christophe Vanhoutte. Het is een bescheiden lijstje dat gestaag wordt aangevuld met nieuwe werken.


U vindt drie categorieën van werken: "volavondstukken", "korte werken" (korte kluchten en dergelijke) en "diverse" (try-outs, spectakels, kortfilm, ...).


Vooral de categorie "volavondstukken" is bruikbaar voor toneelverenigingen, daar het in de andere categoriën voornamelijk over werken gaat die op maat van een gemeente of vereniging werden geschreven. Volledigheidshalve worden ze ook vermeld.


De meeste volavondstukken zijn te vinden bij Toneelfonds J. JANSSENS.