יום מקוון

תשובות לשל"ח

נימוקי אלעזר

שתי הנימוקים המרכזיים של אלעזר הם:

1. כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחיד.

2.כי הם ביצעו חטאים.

שתי טיעונים

לפי דעתי הם היו צריכים לנסות להילחם ברומאים.

לפי דעתי אסור היה להם להתאבד, כי אסור להתאבד לפי התורה.

מצדה - סיפור המרד