קווי 67

קווי 67 או הקו הירוק?

מהו הקו הירוק?

קווי 67 הם נקראים גם הקו הירוק. הקו הירוק הוא למעשה קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, ירדן, סוריה ולבנון. כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות, ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967.

בעד או נגד קווי 67?

מבחינה כלכלית: אני נגד מפני שאנשים לא יוכלו להתפרנס כי אין הרבה מקומות עבודה במדינת ישראל.

מבחינה דמוגרפית: אני נגד מפני שאוכלוסיית הערבים גדלה בקצב מאוד מהיר ולכן יהיו יותר שטחים למדינות ערב מאשר למדינת ישראל.

מבחינה ביטחונית: אני נגד מפני שיהיו הרבה מלחמות בין מדינת ישראל לבין מדינות ערב ולא יהיה שלום.

מבחינה מדינית: אני נגד מפני שחזרה לקווי 67 תחזק את כוחם של הערבים והם יכולים להחליש את כוחה של מדינת ישראל.

דעתי על הנושא

לפי דעתי חזרה לקווי 67 תיצור מלחמות, סכסוכים ותשפיע על הפוליטיקה במדינת ישראל.

בנוסף, תיצור אהדה בקרב אויבי מדינת ישראל ועשויה לחזק אותם.

לכן לא יהיו הרבה מקומות מגורים לתושבי ישראל.