Стенописи (Murals)

работа по eTwinning проект

Да създадем стенопис

Материалът, на който се рисува е бял или кафяв картон с размер 150 мм/50 мм. Проектът на рисунката трябва да включва основни емблематични обекти, свързани с нашата родина, символи, кратък текст, графичните образи могат да бъдат израз на мислите и чувствата на децата. Изобразителните материали и техники са по избор. Трябва да се запълни изцяло работното платно, да не се оставя бяла или кафява зона. Работи се в екип. Започва се от горната част на листа, като се запълва изцяло с цвят и форма до долу. Така се получава стенопис.