לכל שאלה תשובה

שאלוני ומחווני תש"ף

לקהל המורים להיסטוריה

לפניכם שאלוני תש"ף.

המסמך יתעדכן כל הזמן ועל כן כדאי לחזור אליו מדי פעם. בשלב הראשון אנו מעלים את שאלוני החורף. לאחר סיום הבדיקה נפרסם כאן גם את המחוונים.


ובקיץ - נוסיף את השאר כמובן.מזכירה שוב - המחוונים הם לא יותר ממבחר תשובות אפשריות המובאות כאן בראשי פרקי בלבד. תשובה המתקבלת בבחינות הבגרות היא תשובה נכונה היסטורית, גם אם אינה מופיעה כאן.


בהצלחה לכולנו

ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

שאלון חורף 70% 022281

בחינה עתירת מדיה, 022287

שאלון חורף 30% 022282

שאלון חורף עולה חדש 70% 022284

שאלון חורף 30% 022272