היסטוריה, זה קול הסיפור! ינואר 2021

תשפ"א

שלום לצוותי המורים להיסטוריה

הינה אנו בתחילתו של חודש ינואר, שוב התחלואה עולה ושוב אנו והילדים נכנסים לסגר. הדאגה ליקירינו גוברת, ועימה גם החשש מהשלכות הסגר, וכמובן כמובן - הדאגה לרווחתם הנפשית של תלמידינו.


במהלך השבועות האחרונים הודענו על הקלה נוספת לאור התמשכות התחלואה. כלומר - מעבר למיקוד עליו הכרזנו בתחילת השנה, הוספנו שינוי בכללי המענה: במקום דרישת מענה על שאלה מכל אחד מ-4 הפרקים, מענה על פרק השואה + 2 פרקים מתוך ה-3 הנותרים.


ההנחיות המפורטות מופיעות כאן בהמשך, לנוחותכם.


כמו כן תוכלו למצוא שוב את הקישור לאתר המפמ"ר הכולל שפע של שיעורים מצולמים, מצגות לשימוש המורים וכמובן מאגרי שאלות והצעות למטלות להוראה מרחוק ומקרוב.


לשימושכם, ובעקבות בקשות שהגיעו אלינו, אנו מצרפים כאן מסמך ובו מקבץ שאלות ספר פתוח שבנו צוותי הוראה מרחבי הארץ.


אנו שבים ומזכירים כי במסמך "עם הספר פותח ספר" תוכלו למצוא דוגמאות לשאלות עם ספר פתוח. מעבר לכך, בכל ההשתלמויות שלנו בפסגות הכינו המורים מגוון שאלות לשימוש כולם.


והחשוב מכל -

כל מידעון הוא הזדמנות עבורנו לציין שוב את הערכתנו העצומה לקהל המורים להיסטוריה, העובדים קשה כדי להפוך את השיעורים למעניינים, ואת קוביות הזום לילדים ייחודיים ומיוחדים. הנלחמים על כל ילד ועל כל שעת הוראה. המצויים בסכנת הדבקה מתמדת ובכל זאת מלמדים ומחנכים, מגייסים את התלמידים ללמידה, ועושים פלאים.

תודה לכם על הכל,

ותודה לצוות המדהים של מדריכי היסטוריה הפרוסים בכל הארץ עבורכם ובשבילכם.


בברכת חורף חמים ונעים,

ורק שתהיו לי בריאים!


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה* התמונות מאתר פינטרס

מדריכים חדשים להיסטוריה - לשירותכם

אני מברכים את המדריכים החדשים המצטרפים לשורותינו:

ד"ר דוד עייש - אזור חיפה והצפון

פאולה פרייס - חטיבות הביניים, מחוז דרום

שרית רגיניאנו - מחוז התיישבותי

אראלה וולוך - מחוז תל אביב


כל אחד מהם יתרום מניסיונו וכשרונו לטובת כולנו.


בהצלחה! הצלחתכם - הצלחתנו

Big picture

שאלות עם ספר פתוח - דוגמאות נוספות

הנחיות מיוחדות - בגרויות תשפ"א

כפי שכבר פורסם, במועדי תשפ"א נחרוג מכללי המענה הרגילים בבחינות 2 היחידות, כדי להקל על התלמידים ועל המורים בשנת הקורונה.

מאחר ובחינות החורף כבר הודפסו, יתוסף לבחינה דף הנחיות מעודכן, דומה לזה המופיע כאן לשאלון 022261.

כללי המענה לכלל השאלונים שלנו - התאמות קורונה

מועדי בחינות הבגרות

אנא שימו לב - מועדי הבחינות, כללי הזכאות, הנחיות התנהלות במקרה של תלמידים החייבים בבידוד או חולים - כל הנושאים הללו מצויים באחריות אגף הבחינות והאגף לחינוך על יסודי. בבירורים יש לפנות אליהם כדי לקבל את התשובות המהימנות והמעודכנות ביותר.

לשימושכם - אתר אגף הבחינות:

אתר אגף חינוך על יסודי:

קול קורא להצטרפות לתוכנית תמ"ר:

מתווה בניית ציון בגרות פנימי

המתווה שלנו פורסם כבר לפני שבועות רבים. אנחנו מזכירים כי המדריכים עומדים לשרותכם כדי לסייע לכם לבנות לתלמידים ציון מהימן ומקצועי. מספר הבחינות והמטלות - נתון לשיקול דעתכם המקצועי.כך גם הבחירה בסוג אירועי ההערכה ובמשקלם היחסי בבניית הציון. ברור לחלוטין שאין לתת ציון בגרות על בסיס אירוע הערכה אחד, שכן משמעות הדבר היא עוול גדול למי שלא הצליח באירוע זה. ברור גם שציון התלמידאות אינו יכול להוות את החלק הארי בבניית הציון ורצוי מאוד שחלק זה לא יעלה על 10% מכלל הציון.


בתי ספר המוגדרים כבתי ספר אדומים, בעלי שקד או שאין להם ניסיון מספיק במתן ציונים שנתיים יקבלו הדרכה אינטנסיבית מאוד, כמופיע במסמך אגף על יסודי המצורף כאן למטה.


בהצלחה לכולנו.

יחידות הוראה - מלחמה בגזענות לאורך ההיסטוריה

אנו שבים ומפרסמים את יחידות ההוראה שפותחו בשיתוף עם מט"ח ומשרד המשפטים עבורכם המורים ועבור תלמידיכם. היחידות מגוונות מאוד ומתאימות לחט"ב.

סרטון חדש מבית מגלים. הפעם בנושא נחמיה

הסרטון מתאים להוראת תקופת בית שני
נחמיה- מפרס לירושלים -יומן אישי