Visie op onderwijs

Anouk Lommen

21st century skilss

Leerlingen leren in de 21ste eeuw. In deze eeuw zijn naast rekenen en taal, skills als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk. Integratie van deze vaardigheden en ICT is een belangrijk aspect in mijn visie.

Big image