פורים

רחלי נח

מצוות 4 הממים

משלוח מנות:
משלוח מנות הוא מנהג עתיק שבו שולחים דברי מאפה וממתקים לידידים וקרובים, בני משפחה ושכנים .

מתנות לאביונים:
מצוות מתנות לאביונים נזכרת גם היא במגילת אסתר, היא נועדה לבטא את הערבות ההדדית ואת
הדאגה לעניים כי השמחה איננה שלמה כאשר יש אנשים שאינם יכולים לחגוג ולשמוח יחד עם כל עם ישראל.


מקרא המגילה:

המצווה החשובה ביותר בפורים היא מצוות הקריאה במגילה, והכל חייבים לשמוע את קריאת המגילה- גברים ונשים.

את המגילה קוראים פעמיים: בליל פורים ולמחרת ביום. חוזרים על קריאת המגילה ביום, מפני שבכל פעם שמוזכר במגילה קיום החג לדורות מדובר בימים.

משתה:

מטרת הסעודה והמשתה לגרום עונג לגוף, מצווה מעין זו לא נמצאת בחגים אחרים.

אחד הפרושים שניתן לכך הוא: גזרות המן באו להשמיד את העם השמדת הגוף.

מנהגים:

להתחפש

ללכת לעדלוידע

ולאכול אוזני המן

עד לא ידע

השם שנבחר, עדלאידע, מופיע במגילת אסתר, בפסוק המצווה על היהודים לחגוג ולשמוח עד לא ידע – עד שלא ידעו להבדיל בין המן הרשע למרדכי.

דמות מהמגילה- אסתר

אסתר בת אביחיל משבט בנימין, שנקראה גם הדסה,‏ גודלה על ידי מרדכי שהיה בן-דודה ‏, לאחר שהוריה מתו. כאשר חיפש המלך אחשוורוש אישה במקום ושתי, נלקחה גם אסתר אל בית המלך ונבחרה להיות המלכה בגלל שנשאה חן וחסד לפניו. על פי חז"ל, לקיחה זו של אסתר הייתה "מלמעלה" ולא מרצונה. אסתר הסתירה, לבקשת מרדכי, את זהותה ואת היותה יהודיה.

כאשר המן קיבל רשות מהמלך להשמיד את היהודים, נתבקשה אסתר על ידי מרדכי לגשת אל המלך ולהתחנן להצלת היהודים. אסתר בתחילה חוששת לגורלה, אך לאחר מכן היא מתעשתת ומחליטה לשים נפשה בכפה, ולסכן את עצמה בעבור עמה. באמצעות סדרת פעולות היא מצליחה להפיל את המן מרום מעלתו ולהציל את העם היהודי מכליה. לפי חז"ל, היא גם תבעה לאחר מכן מאנשי כנסת הגדולה שייקבע החג ותיקבע המגילה לדורות, ולאחר דין ודברים קיבלה את מבוקשה.

לפני בואה של אסתר אל היכלו של המלך אחשוורוש לבקש את ביטול הגזרה של המן, שלחה אסתר בקשה אל מרדכי דרך התך, אחד מסריסי המלך: "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום, גם אני ונערֹתי אצום כן" (אסתר, ד', ט"ז). י

מחרוזת שירי פורים עוזי חיטמן חני נחמיאס