גמ"ח

מגיש עידו פילוס

התנדבות בגמ"ח

גְּמִילוּת חֲסָדִים הוא מושג המשקף את חובתו של היהודי על פי ההלכה להיטיב עם הזולת ללא כל חשבון ולפנים משורת הדין בכל אמצעי אפשרי: בממונו צדקה, השאלת חפצים בגופו עזרה פיזית, ביקור חולים, השתתפות בשמחות וחסד של אמת ובדיבורו עצה טובה, עידוד וניחום.

צריך להשתתף בגמ"ח כי זה עושה לי הרגשה טובה של גמילות חסדים .