צבעה של ירושלים ...

עדי וניב

ביקרנו ב...

בירושלים ביקרנו בכמה מקוות עיקריים ומרכזים בעיר .

ביקרנו בכותל, ברובע היהודי ,משכנות שאננים, מעלית הזמן, בית הכנסת הראי החורבה ותפארת ישראל, הר הרצל ושערי ציון והאשפתות. שעליהם נסביר, אם תמשיכו לקרוא ...

חע