עבודה בשל"ח: כיבוש מצדה- יום מקוון

תשובות:


  • א. "הוי אנשים גיבורי החיל! הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק."
  • הפירוש- ה' הוא אלוהינו היחיד ולא אלוהים אחרים, אין לנו לעבוד עבור אחרים, כי רק הוא רשאי לשפוט אותנו.

  • "אוי לבני הנעורים אשר יפרכו את היסורים הרבים את כח עלומיהם, ואוי למלאי הימים, אשר יכשל כח זקנתם לשאת את הצרות..."
    פירוש- לידניו לא יהיה מספיק כוח לעמוד במשימות הרומאים כאשר נהיה עבדים וזקנינו לא יעמדו במאמץ וימותו.

ב. טיעון 1- אנחנו לא צריכים להתאבד, כי זה בזבוז של חיינו היקרים ועדיף לנו להיות עבדים מאשר למות כך מפחד.

טיעון 2- אל לנו מחובתנו כיהודים המצייתים לחוקי התורה ולמצוות האל להתאבד כי זה אסור בתורה ונוגד לחוקי היהדות הבסיסיים.

מצדה - סיפור המרד
Big image