De republiek

wat is een stadhouder

Een stadhouder was een van de belangrijkste personen van heel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Eigenlijk moest de stadhouder weinig macht hebben. De macht moest bij de provincies liggen. Maar in het echt had de stadhouder veel meer macht dan normaal moest. Voor elke provincie moest er 1 stadhouder zijn. Maar soms was er ook 1 stadhouder voor de hele republiek! Maar soms was er ook helemaal geen stadhouder meer. Dat heette een Stadhouderloze Tijdperk. Daar waren er 2 van. Er kwam ook een einde aan de stadhouders. Toen de Fransen Nederland aanvielen, kwam er een einde aan de stadhouders. Na de Franse Tijd werd Willem I als koning gekroond.

Fillips II van Spanje

Hij was heerser van het grootste koloniale rijk in de 16e eeuw, dat in 1580 bovendien Portugal annexeerde, destijds de enige andere koloniale mogendheid. Daardoor had hij veel geld beschikbaar voor de strijd tegen de islamitische Ottomanen en inmenging in de Europese godsdiensttwisten; daartoe kan ook de Nederlandse Opstand gerekend worden, hoewel daarin ook andere motieven een rol speelden. Samen met zijn tweede echtgenote Maria I van Engeland was hij, tot haar dood, gedurende vier jaar ook koning van Engeland, in de hoop een katholieke troonopvolger te kunnen verwekken die zou heersen over Engeland en over de Nederlanden. Pas bij zijn vierde en laatste vrouw kon hij de gewenste mannelijke troonopvolger voor Spanje verwekken. Onder zijn bewind bereikte Spanje het hoogtepunt van zijn macht, maar Filips zette zijn land op een spoor van economische uitputting en cultureel verval, hetgeen na zijn dood gevolgen zou hebben voor Spanjes status als grote mogendheid

Wat is de Unie van Utrecht

Een stadhouder was een van de belangrijkste personen van heel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Eigenlijk moest de stadhouder weinig macht hebben. De macht moest bij de provincies liggen. Maar in het echt had de stadhouder veel meer macht dan normaal moest. Voor elke provincie moest er 1 stadhouder zijn. Maar soms was er ook 1 stadhouder voor de hele republiek! Maar soms was er ook helemaal geen stadhouder meer. Dat heette een Stadhouderloze Tijdperk. Daar waren er 2 van. Er kwam ook een einde aan de stadhouders. Toen de Fransen Nederland aanvielen, kwam er een einde aan de stadhouders. Na de Franse Tijd werd Willem I als koning gekroond.

Wie waren de stadhouders

Maurits:Toen zijn vader Willem van Oranje vermoord werd was maurits nog maar 17 toch werd hij stadhouder van:Holland,Zeeland

wat is de republiek der 7 verenigde nederlanden

De Republiek der Verenigde Nederlanden, ook de Verenigde Provinciën genoemd, was tussen 1588 en 1795 eenconfederatie met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de inval van Frankrijk in 1793-1795, al was de neergang eerder ingezet.

De Republiek bestond uit acht soevereine provincies die elk het eigen de gebieden bestuurde. Vertegenwoordigers van zeven provincies (Drenthe viel hierbuiten) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag. Gebiedsdelen die zich buiten de acht provinciën bevonden maar tot het grondgebied van de confederatie behoorden, de zogenaamdegeneraliteitslanden, bevonden zich grotendeels in wat nu Zeeuws-Vlaanderen is, de huidige Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en in het zuidoosten van de huidige provincie Groningen.

Opmerkelijk in de kleine republiek van maximaal 2,5 miljoen inwoners was het succes van de Nederlandse wereldhandel via deVereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) en die op de Oostzee, de grote militaire successen tegenover ogenschijnlijk veel sterkere landen als Spanje en Engeland, de enorme vloot - met 2000 schepen groter dan die van Engeland en Frankrijk samen - en de bloei van kunsten (Rembrandt en vele anderen) en wetenschappen (onder andereHugo de Groot), gepaard gaande met voor die tijd relatief grote geestelijke vrijheid.

Big image