TNTT Weekly

Week of March 23rd, 2015

Hội Nghị Ban Chấp Hành Registration Deadline - THIS FRIDAY, MARCH 27TH, 2015

Big image

Book tickets now for discounted prices!

Airport Code: DFW

Ban Đưa Đón: Tr. Đình Bảo - ddinhbao@gmail.com


Click the links for Announcement, Application, Promotional Flyer and Tentative Agenda


SEE YOU THERE!!!!

SIXTH WEEK OF LENT - "I was a stranger. You welcomed me."

“God, please help those people who are being bullied. Send people to help them. Please help the people who are doing the bullying to get help so that they will not continue to hurt people.”


Click to view Thư Thông Báo Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - 40 Ngày Chay Thánh and Bó Hoa Thiêng Booklet & Walk the Lenten Journey for guidance.


Please collect and submit your flowers to VEYM Treasure Book. For questions, contact Tr. Nam Phong, Ủy Viên Phụng Vụ BCHTU at kylong101@gmail.com.

Họp Hội Đồng Trung Ương - Thứ Hai ngày 30 tháng 03 năm 2015

Nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần và đáp ứng những nhu cầu và thay đổi cần thiết trong Chương Trình Thăng Tiến, Lm. F.X. Nguyễn Thanh Bình, SVD, Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương PT/TNTT/VN /HK kính mời quý thành viên trong Hội Đồng Trung Ương tham dự buổi họp viễn liên:


Ngày: Thứ Hai ngày 30 tháng 03 năm 2015

Thời gian: từ 7:30 pm – 9:30 pm (giờ California) or 10:30 pm – 12:30 am (giờ Washington DC)


Nội Dung Cuộc Họp:

· Quản Trị:

  • Database
  • Niên Liễm
  • Mặt Nhật
  • Chiến Dịch Mân Côi, NADW, Mùa Chay, Lễ Mình Máu Thánh Chúa.
  • Đại Hội TNTT thế giới – Roma.
  • Đại Hội Về Đất Hứa

· Nghiên Huấn:

  • Giới thiệu CTTT
  • Kế hoạch thực hiện
  • Những thay đổi
  • Kế hoạch áp dụng CTTT

Điện thư Join.me đã được gửi đến từng quý thành viên để hướng dẫn cách gọi vào họp viễn liên.

Sa Mạc HLV-SC và Sa Mạc Cấp 3. Register early!

Sa Mạc Sinai 23 - HLVSC: Deadline extended to April 12th, 2015 / Airport Code DCA & IAD

Announcement, Application, and Promotional Flyer


Sa Mạc Tiberia 7 - Cấp III: Deadline extended to April 22nd, 2015 / Airport Code SAN Announcement, Application, and Promotional Flyer

Niên Liễm 2014-2015

Many thanks to the Chapters and Regions who have submitted their Annual Membership Dues! For all remaining Chapters and Regions, kindly submit yours as soon as possible to Văn Phòng TNTT, 7711 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92841. Check payable to: Vietnamese Eucharistic Youth Movement (VEYM).


Click to view Thư Thông Báo Niên Liễm (Vietnamese) hoặc Annual Membership Dues (English).

Chúc Mừng Kỷ Niệm 25 Năm Thụ Phong Linh Mục - Cha Giuse Nguyễn Thành

Cùng với quý Cha Tuyên Uý và toàn thể các thành viên của Phong Trào, Ban Chấp Hành Trung Ương xin hân hoan chúc mừng Cha Giuse Nguyễn Văn Thành nhân ngày lễ kỷ niệm 25 năm Thụ Phong Linh Mục vào cuối tuần 21 tháng 3 năm 2015.


Xin được tri ân về những hy sinh và tình thương Cha đã dành cho Phong Trào. Dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của Cha trong những năm tháng qua, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ đã có những bước tiến đáng kể, nhất là luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria, hiệp thông với Giáo Hội và luôn thăng tiến trong Yêu Thương và Hiệp Nhất.


Xin phúc lành của Thiên Chúa và hồng ân Chúa Thánh Thần luôn tuôn tràn để thêm sức, soi sáng và trợ giúp Cha trong trách nhiệm và sứ mạng mà Chúa Giêsu Thánh Thể trao phó.

TIN ĐÓ ĐÂY

Big image

World Meeting of Families Congress in Philadelphia!

Love is Our Mission: The Family fully alive


Our Holy Father, Pope Francis awaits for you!!! Interested in attending the World Meeting of Families Congress? Visit http://www.worldmeeting2015.org/ for registration details.


Congress Date: September 22-25, 2015

Papal Visit: September 26-27, 2015

Big image
Big image

Vietnamese Youth Convention 5 - "In Christ Alone"

Being a young adult can be challenging. With the balance of going to school and work while maintaining healthy relationships, somewhere along the way we tend to break down. Life becomes too stressful or doesn’t go the direction intended. We busy ourselves with various things but still feel a sense of loneliness and despair deep down. Many try to fill this deep void with worldly temptations. Whether it be using drugs and alcohol as an escape or affiliating with the wrong individuals, these temporary satisfactions can only ameliorate so much.


What has society taught us about dealing with these feelings? Instead of judging happiness by mirroring those on the outside, such as peers or celebrities, there is the option of looking within to the one who loves us most – Jesus Christ. Living a Christ centered life means surrendering our worries and troubles to him and becoming renewed.


The theme, In Christ Alone, encourages us to turn away from the distractions of this world and refocus on God. It reassures us that Through Him, With Him, and In Him, we are never alone.


What is VYC? Dare to click below
What is VYC?

UPCOMING EVENTS

Mar 27th

Sa Mạc Đồng Tiến 9 – HLHT Cấp 1 – San Diego, CA

Apr 10th

Hội Nghị Ban Chấp Hành – Fort Worth, Texas

Apr 23rd

Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – HLHT Cấp 2 ngành Nghĩa và Hiệp – Prado Regional Park, CA

Apr 24th

Sa Mạc Samaritanô 55 – Huấn Luyện Trợ Tá – Prado Regional Park, CA

May 9th

16th Anniversary & Bổn mạng Miền Trung Đông, St. Helena Parish, PA

May 15th

Sa Mạc Rạng Đông 36 – HLHT Cấp 1 – Miami, FL

Jun 4th

Sa Mạc Damas 16 & Samaritanô 56 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Goshen, MA

Jun 9th

Sa Mạc Sinai XXIII – HLV Sơ Cấp – Washington DC: Thư Thông Báo, Đơn Ghi DanhFlyer

Jul 16th

Sa Mạc Xuất Hành 52 & 53 – HLHT Cấp I & II Hiệp Sĩ – King City, CA – Miền Tây

July 17th

Jul 22nd

Sa Mạc Tiberia VII – HLHT Cấp III Lãnh Đạo – Escondido, CA: Announcement, Form and Flyer!

July 31st

Sa Mạc Xuất Hành 26 – HLHT Cấp 1 – Prado Regional Park, CA

Aug 13th

Sa Mạc Dấn Thân 16 & Tin Yêu 13 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Stockton, IL

Aug 27th

Sa Mạc Ánh Lửa 21 & Samaritano 57 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Triangle, VA

Sep 4th

Sa Mạc Lửa Hồng 21 & Bêlem 4 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Shelton, WA

Sep 4th

Sa Mạc Vươn Lên 33 – HLHT Cấp 2 Ngành Hiệp Sĩ – Kerens, TX

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTUTr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông