התפילה

עבודה בערבית- עמודי האיסלאם

חמשת עמודי האסלאם

עם התפשטותה של דת האיסלאם הלכו והתגבשו מצוותיה, בתקופה שלאחר מות מוחמד נקבעו חמש מצוות היסוד שלה, והן מכונות " עמודי האיסלאם". מצוות היסוד מחייבות את כל המוסלמים והן נהוגות גם בימינו. אחת מן המצוות היא התפילה.

מצוות התפילה

מצוות התפילה- א-סלאת בערבית, מצווה זו מחייבת את המוסלמי המאמין להתפלל חמש פעמים ביום: בוקר, צהריים, מנחה, מעריב, ולילה. המוסלמי יכול להתפלל בכל מקום שבו הוא נמצא, ביחידות או בציבור לעומת זאת ביום שישי המוסלמי מוחייב להתפלל בציבור, בדרך כלל במסגד בהתכנסות של ארבעים מתפללים לפחות. הקריאה לתפילה נעשית על ידי המואזין מצריח המסגד. לפני התפילה על המוסלמי לטהר את גופו, לרחוץ את רגליו, ידיו, ופניו. בתפילה המוסלמי צריך להגיד את העדות, בה הוא מכיר בקיומו של אל אחד בלבד ובהיות מוחמד שליחו של אללה, בנוסף על המוסלמי לקרוא את הפרק הראשון של הקוראן, ספר הקודש של המוסלמים. לתפילת הצהריים ביום שישי נוספת דרשה העוסקת בנושאים דתיים, ולעיתים קרובות גם בענייני יום-יום: נושאים חברתיים ופוליטים. התפילה נעשית בשפה הערבית והמוסלמים רואים בה שפת קודש, מפני שהיא השפה שבה הורד הקוראן מן השמיים. תוך התפילה המתפלל משלב תנועות גוף , התכופפות, השתחוות ונגיעת המצח באדמה. תנועות הגוף מבטאות את כניעתו של האדם בפני האל.