Het Liberaal Manifest:

Voor een liberale partij

Het Liberaal Manifest

Enkele dagen geleden lanceerden wij een open brief (zie hieronder) voor een liberale partij. Een noodkreet vanuit de liberale basis ten aanzien van Open VLD, als gevolg van een uiterst teleurstellende basistekst voor het toekomstcongres van de komende dagen.


Op nog geen 48 uur tijd werd de open brief ondertekend door 75 moedige liberalen, werd de open brief ondertussen zo'n 800 maal gedeeld op Facebook en was hij de derde meest gelezen tekst op Knack.be. Naast de duizenden lezers, kregen we ook heel veel positieve respons van liberalen. Niet alleen van jong, maar zeker ook van oud.


Naast de vele positieve signalen, kregen we ook enkele negatieve reacties. De keuze voor een open brief werd als “te makkelijk" afgedaan, het was jammer dat we geen alternatief in de plaats stelden.


Om aan deze kritiek tegemoet te komen, kropen we samen met enkele andere liberalen in de pen. Via mail hebben we op een kleine 3 dagen tijd een alternatieve basistekst samengesteld. Enerzijds willen we hiermee aantonen dat onze intenties wel degelijk constructief zijn. Anderzijds willen we bewijzen dat het mogelijk is om met een minimale inspanning een betere en inhoudelijkere discussiebasis tot stand te brengen dan hetgeen komend weekend op tafel zal liggen.


Deze tekst is verre van perfect, en representeert niet noodzakelijk de mening van de initiatiefnemers. Onze doelstelling was om de grondstroom bij de liberale basis te capteren. Deze tekst is naar onze mening een betere basis voor discussie.


Wij wensen u veel leesplezier toe. Tot op het congres.


Lawrence en Rémy


Beste Liberaal,

Het is geen geweldige tijd voor de Open VLD. Sinds 2003 zit zij in vrije val. Het kiespercentage daalt drastisch, de geloofwaardigheid krimpt en liberalen laten Open VLD links liggen. Om uit de vergeetput te geraken wordt een klassiek recept bovengehaald: het aloude ideologische congres. Op dat congres worden de krijtlijnen getekend van de koers voor die partij. In het kader van die gebeurtenis schreef Gwendolyn Rutten haar boek ‘De Geëngageerde burger’, vonden er diverse lezingen plaats en werd een nieuwe politieke lente aangekondigd. Dit alles was toe te juichen en gaf enige hoop op verbetering, echter is de teleurstelling en desillusie groot sinds de basistekst van de toekomstverklaring bekendgemaakt is.


We stellen ons de vraag of de weg die werd gevolgd ter voorbereiding van dit congres de juiste is. Zal het vooropgestelde congressysteem de gewenste en vooral noodzakelijke inbreng mogelijk maken? Amper twee weken voor het congres werd de congrestekst gepubliceerd. Men kan niet op een serieuze manier verwachten dat deze tekst grondig geanalyseerd en geamendeerd wordt op een dergelijke korte termijn. Er is zelfs geen duidelijkheid of alle amendementen ter stemming mogen gebracht worden. Het is daarom onze overtuiging dat het amenderen van deze tekst weinig zin heeft. Een druppel op een hete plaat.


Naast de isolatie ten opzichte van haar leden en de burger, zijn de ideologisch kernwaarden volledig zoek. Open VLD is onvoorspelbaar en inconsequent. Een sterk ideologisch kader is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de onzekere toekomst. De tekst die vandaag voorligt, biedt allesbehalve houvast voor een liberaal geïnspireerd individu. Deze tekst kan dan ook bezwaarlijk bestempeld worden als een toekomstverklaring. Die laatste zou een antwoord moeten bieden op de vraag hoe een bepaald probleem wordt opgelost aan de hand van liberale waarden. De huidige tekst brengt geen breed ideologisch fundament tot stand waaronder alle liberalen zich kunnen verenigen. Op deze manier is het congres een doodgeboren kind.


Open VLD verbergt zich in de tekst te veel achter holle slogans en verkiezingsstandpunten. Belangrijker is dat liberale basisbeginselen zoals het individuele zelfbeschikkingsrecht centraal staan. De politique politicienne mag dan wel eigen zijn aan de dagdagelijkse politiek, een échte liberale partij moet naar meer streven. Open VLD is te veel een machtspartij geworden, die net als de andere klassieke partijen haar waarden opzij heeft gezet en vervangen heeft door praktische standpunten die minieme ideologische accenten bevatten. Open VLD dient een brede ideologische basis te hebben, een verhaal waaruit een einddoel gedestilleerd kan worden. Hetgeen de liberale partij binnen x-aantal jaren wil bereiken. Een leidraad voor iedere beleidsdaad. Alleen zo kan men voorspelbaar antwoorden op onvoorspelbare problemen.


Waarom heeft de liberale partij de ambitie verloren om een scherp liberalisme te verdedigen? Met veel nostalgie lezen liberale jongeren zoals wijzelf in teksten over het befaamde congres van Kortrijk: “Samen door dik en door dun zullen wij strijden voor de herleving van de liberale waarden”. Waar is ons lef?


Wij vragen u, beste lezer, om deze brief te ondertekenen en van het congres gebruik te maken om een antwoord te krijgen op volgende fundamentele vraag: is de toekomstverklaring dé tekst die een antwoord zal bieden op de problemen van de toekomst? Is dit dé tekst die verandering zal brengen bij Open VLD? Is dit dé tekst - zelfs indien geamendeerd - waar alle liberalen zich achter zullen scharen?


Met liberale groet,


Lawrence, Rémy en alle ondertekenaars.


(Ondertekenaars en initiatiefnemers onderschrijven deze tekst in eigen naam.)


Ondertekend door:


 1. Hans Pijpelink
 2. Maxim Tylleman
 3. Bernard Desmet
 4. Marylène Madou
 5. Thomas Buyse
 6. Bob van der Vleuten
 7. Bert Van Hoecke
 8. Jules van Rie
 9. William Mostmans
 10. Falco De Wilde
 11. Gregory Deschuyteneer
 12. Yasmine Nasra
 13. Timon Lesage
 14. Diego Nulens
 15. Johan Bruynseels
 16. Phil Caudron
 17. Jonas Veys
 18. Herman Blondeel
 19. Justin Vanderheyden
 20. Niek Van Kerckvoorde
 21. Nick Vanackere
 22. Filip De Clercq
 23. Olivier D'haveloose
 24. Kwinten Van Geit
 25. Dieter Keuten
 26. Pieter-Jan van de Weghe
 27. Sabina Nasirova
 28. Evert Van H.
 29. Dimitri Van den Meerssche
 30. Beau Maes
 31. Michiel Rogiers
 32. Jurgen Vandewalle
 33. Laurenz Van Ginneken
 34. Anthony Pierards
 35. Erik Van Der Velden
 36. Thomas Marckx
 37. Stefan Schippers
 38. Stefaan Tavernier
 39. Jerry Van Echelpoel
 40. Levi Haeck
 41. Megi Rroku
 42. Wim Vanzeir
 43. Jan-Felix Nédée
 44. Joost Boddaert
 45. Rana Mizrak
 46. Glenn L'hoëst
 47. Maxim Van Cauteren
 48. Alexander Casier
 49. Matthias Vanneste
 50. Bavo Anciaux
 51. Gilles Verstraeten
 52. Philippe Baert
 53. Anke Speelman
 54. Jeroen De Mets
 55. Frederik Vranken
 56. Bavo De Mol
 57. Laurent Châtel
 58. Sébastien Vanbesien
 59. Jens Incognito
 60. Alain Minsart
 61. Ann Dooms
 62. Vincent Snoeck
 63. Jeroen David
 64. Jorgen De Grande
 65. Eric D'hooge
 66. Dries De Maesschalck
 67. Bert Costenoble
 68. Edwin Verberght
 69. Mitch Devinck
 70. Antony Van Hulle
 71. Siemon Aelbrecht
 72. Tom Detavernier
 73. Luc Van de Velde
 74. Guillaume Muylle
 75. Gunter Stock
 76. Gilles Vanderstuyft
 77. Thomas Vergote
 78. Steven Heyse
 79. Max Tack


Loading form...