לך לך

עשרת נסיונות אברהם מגישה:ספיר חדאד

"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכלם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום"

פירוש הרמב"ם: העשרה נסיונות אשר נתנסה אברהם אבינו- הראשון גירות והוא אומרו "לך לך מארצך וממולדתך" והשני- הרעב אשר מצא בארץ כנען בארץ כנען כאשר השתקע בארץ, וכבר יועד לו: "ואעשך לגוי גדול...ואברכך ואגדלה שמך " וזה ניסיון גדול והוא אומרו: "יהי רעב בארץ" והניסיון השלישי- עשוק המצרים אותו בלקיחת שרה לפרעה והרביעי- הילחמו בארבעה מלכים. והחמישי- לקחו הגר כשנואש מההולדה משרה . והשישי- המילה, אשר צווה בה בשנות הזיקנה. והשביעי- עשוק המלך גרר אותו בלקיחת שרה גם כן. והשמיני-הרחקת הגר אחר היבנותו ממנה. והתשיעי- הרחקת בנו ישמעאל, והוא אמרו לו יתעלה: "אל ירע בעינך על הנער ועל אמתך" וכבר העיד הכתוב כמה קשה היה הדבר עליו: "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם" אבל הוא קיים וציוויו יתעלה וגרשם. והעשירי- עקדת יצחק

עשרת הניסיונות

1.לך לך מארצך-הקב"ה אומר לאברהם ללכת מארצו ממולדתו ומכל מה שהוא מכיר ולעבור לארץ אחרת שהוא לא מכיר ואברהם לא אומר כלום ולא שואל כלום והולך בנאמנות ובאמונה אחרי הקב"ה לאן שהקב"ה אומר לו
2.רעב בארץ כנען-יש רעב בארץ כנען ואברהם ושרה נאלץ לרדת מארץ למצרים ואברהם אומר לשרה שהוא יפה מראה ושזה מסוכן וינסה לקחת אותה לבית פרעה אז אברהם מבקש ממנה שכשיגיעו למצרים אם תשאל אותה אם היא האישה וכך לא תהרוג אותו כדי שתיקח אותה לבית פרעהשרי פרעה רואה את אברהם ושרה ושואל אותה אם היא אישה והיא עונה שהוא אחיה, הם משבחים אותה לפני פרעה ובסוף לוקח אותה לבית פרעה


3.שרי בבית פרעה- שרה נלקחת לבית פרעה ולאברהם מביאים הרבה צאן ובקר ועובדים ושפחות וה 'עושה לפרעה ולכול ביתו ועבדיו נגעים גדולים (מחלות \ פצעים) ואז פרעה קורא לאברהם ושואל אותו למה עשית לי את זה?


ואומר לו לקחת את שרה וללכת מכאן
4. מלחמת מלכים-הייתה המלחמה בין חמישה מלכים לארבעה המלכים חמש התאגדו נגד ארבעה מלכים וארבעה מלכי נצח ובין שבויים היו לוט ומשפחתו ופליט מהמלחמה באו אל אברהם ואומר לו שלוט בין שבויים במלחמה ישר אברהם לוקח את החניכים ומזרזים אותם לצאת למלחה הם יוצאים למלחמה נגד ארבעה המלכים ומנצחים ומחזרים את כל השבויים מהמלחמה ובא מלכי צדק מלך שלם והוציא לחם ויין ובירך ברוך אל עליון ומלך סדום אמר את הנפש תן לי והרכוש לך ואברהם אומר שהוא לא יקח כלום אפילו לא שרוך נעל כדי שלא תאמר אני העשרתי את אברהם.


5.ברית בין הבתרים-הקב"ה המצווה אל אברהם לקחת העגלה ועזה והאיל וגוזל ומבתר אותם חוץ מאת ציפור ופתאום נופל על אברהם שינה כבד וה 'אומר לאברהם ידע שזרעך יהיה גר בארץ שלא שלהם והם יהיו עבדים שם ואח"כ אני אוציא אותם ברכוש ובכסף גדול והם יהיו עד הדור הרביעי ואח"כ יכנסו לארץ.

6. שרה עקרה, אברהם נושא את הגר לאישה- שרה עקרה ויודע שצריך שתהיה לאברהם המשך וחושב שאולי אם תיתן את הגר לאברהם אולי גם היא תצליח להיות בהריון "יבנה ממנה" וכהגר בהריון הוא כבר לא מתנהג אל שרה בתוך הגברת והופך אותה קצת לשפחה שלה .


7.ברית מילה-ה 'מצווה את אברהם לעשות לו לישמעאל ולאליעזר ולכל אנשי ביתו ברית מילה ישמעאל היה בן 13 ואברהם בין 99 אחרי ברית המילה הוא נח יום אחד וכבר ביום השלישי יוצא מחוץ לאוהל ומחפש אורחים וה' באותו יום "הוציא את החמה מנרתיקה "כדי שאברהם יכנס חזרה לאוהל וינוח אבל אברהם עקשן ונשאר בחוץ עד שה 'שולח לו שלושה מלאכים.


8. אבימלך ושרה-אברהם עובר לגור בגרר ואברהם אומר ששרה היא אחותו ואבימלך לוקח אותה לביתו והקב''ה בא אל אבימלך בחלום ואומר לו האישה אשר לקחת היא אשת איש ואבימלך אומר אברהם אמר לי שהיא אחותו ולא ידעתי אני נקי כפיים לא עשיתי כלום ולא ידעתי וה 'אומר לו להחזיר את שרה לאברהם ואברהם יתפלל עליך

הוא החזיר את שרה לאברהם ואברהם מתפלל עליו ואבימלך מציע שישארו כאן אבל אברהם לא הסכים.

9.אברהם מגרש את ישמעאל- שרה מבקשת מאברהם לגרש את ישמעאל והגר מהבית כדי שיהיה ברור שיצחק הוא היורש של אברהם אז אברהם בבוקר לקח בקבוק מים וקצת אוכל והביא להגר ושילח אותה ואת בנה10. עקדת יצחק- הקב"ה מצווה על אברהם ללכת ולהקריב את בנו על ההר שהוא יאמר בבוקר הוא קם מוקדם מארגן בעצמו את החמור והם יוצאים באיזשהו שלב הלכו רק אברהם ויצחק עד שהם הגיעו ויצחק הבין מה קורה אבל לא התנגד ואז אברהם קושר את ידיו ורגליו ואז בא המלאך ואומר לאברהם לא להקריב את יצחק אלה להקריב את איל שהיה תקוע בשיחים וזה מה שהוא עושה

מדוע אברהם היה צריך להתנסות בעשרה נסיונות?


אברהם היה צריך להתנסות בעשרה נסיונות לפי דעתי כדי שיראו כולם כל העמים שהוא השליח של הקב"ה בעולם ושיתחזק באמונה שלו בה' ולפי הרמב"ם שאברהם יתעלה על עצמו ויראה מהוא גבול היכולות שלו ועד כמה הוא מסוגל.

"לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ, וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ; וֶהְיֵה, בְּרָכָה. וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ, וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר; וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה. (פרק יב פסוקים א-ג

הקב"ה בא לאברם ואומר לו שהוא צריך לעזוב את ביתו מולדתו וכל אשר לו וללכת אחריו אל ארץ אחרת שה 'יראה לו. הניסיון הגדול פה הוא שאברם צריך לעזוב הכל את כל מה שהכיר ולהתחיל מחדש ואברם הולך אחרי ה' בלי לשאול שאלות או להגיד משהו בנושא, הוא אוסף את כל מה שיש לו לוקח את שרי ולוט וכל אנשים שגיירו והולכים אל ארץ שה 'מראה לאברם.


שאלות לאברהם:

1)איך היה לעבור מכל מה שאתה מכיר למקום חדש?

2) כשגרשת את ישמעאל מה המחשבות שעברו לך בראש?

3)האם היו לך רגעי משבר באמונה בקב"ה בתקופה מסוימת?

4)מהו הדבר המשמעותי ביותר שזכור לך?

5)כששרה אמרה לך לקחת את הגר לאישה מה היו המחשבות שעברו לך בראש?